Hustota anorganických sloučenin

Zde se soustřeďují poznatky o různých materiálech. A to jak exaktní tak empirická data.
Uživatelský avatar
RoliD
Administrátor
Příspěvky: 250
Registrován: pát 10. črc 2015 12:47:18

Hustota anorganických sloučenin

Příspěvek od RoliD »

Hustota anorganických sloučenin

q je hustota v kg m-3 při 20 °C; vztahuje-li se hustota sloučeniny k jiné teplotě, je údaj teploty ve °C uveden v závorce.Sloučenina[/center] q (kg m-3) Sloučenina q (kg m~3)
antimonit, viz sirník antimonitý hydroxid barnatý Ba(OH)2 . 8 H20 2180 (15)
bromid amonný NH4Br 2429 hydroxid sodný NaOH 2130
bromid antimonitý SbBr3 4150 (25) hydroxid vápenatý Ca(OH)2 2340
bromid arsenitý AsBr3 3540 hydroxid žoleznatý Fe(OH)2 3400
bromid barnatý BaBr2 4780 (15) chlorečnan draselný KCIO3 2326
bromid draselný KBr 2756 chlorečnan sodný NaC103 2500
bromid hlinitý AlBr3 2540 chlorid amonný NH4C1 1527
bromid jodný IBr 4420 (0) chlorid antimonitý SbCl3 3140 (25)
bromid kademnatý CdBr2 5192 chlorid arsenitý AsCl3 2160
bromid lithný LiBr 3464 chlorid barnatý BaCl2 . 2 H20 3097
bromid mědný CuBr 4720 chlorid bismutitý BÍCI3 4750
bromid Bodný NaBr 3205 chlorid boritý BCI3 1434 (0)
bromid stříbrný AgBr 6473 chlorid česný CsCl 3970
diamid, viz hydrazin chlorid cíniéitý SnCl4 2232
dusičnan draselný KNO3 2109 (15) chlorid draselný KC1 1984
dusičnan lithný LÍNO3 2366 chlorid hlinitý AICI3 2440
dusičnan olovnatý Pb (NO3)2 4530 chlorid hořečnatý MgCl2 1560
dusičnan sodný NaN03 2261 chlorid chromnatý CrCl2 2750
dusičnan stříbrný AgNO3 4352 chlorid kademnatý CdCl2 4050
dusitan sodný NaN02 2168 chlorid kobaltnatý CoCl2 . 6 H20 1920
dvojchroman draselný K2Cr207 2690 chlorid křemičitý SiCl4 1483
ferrikyanid draselný K3Fe(CN)6 1894 chlorid lithný LiCl 2068
ferrokyanid draselný K4Fe(CN)6 1850 chlorid mědnatý CuCl2 3054
fluorid amonný NH4F 1315 chlorid olovnatý PbCl2 5850
fluorid draselný KF 2454 chlorid rtuťnatý HgCl2 5420
fluorid lithný LiF 2601 chlorid rtuťný HgCl 7150
fluorid sodný NaF 2790 chlorid rubidný RbCl 2760
fluorid vápenatý CaF2 3180 chlorid sodný NaCl 2163
Glauberova sůl, viz síran sodný chlorid strontnatý SrCl2 . 6 H20 1930
hořká sůl, viz síran hořečnatý chlorid stříbrný AgCl 5560
hydrazin N2H4 1011 chlorid thallný T1C1 7020
chlorid uhličitý CC14 1632 (0) oxid olovnatý PbO 9530
chlorid vápenatý CaCl2 2150 (25) oxid rtuťnatý HgO 11140
chlorid zinečnatý ZnCl2 2910 oxid sírový SO3 1970
chlorid zlatitý Audj 3900 oxid thoričitý TI1O2 9690
chlorid železitý FeCl3 2804 oxid titaniéitý TÍO2 4120
chlorid železnatý FeCl2 2980 oxid uraničitý UO2 10500
chloristan draselný KCIO4 2520 oxid uranový UO3 5020
chloristan hořečnatý Mg(C104)2 2600 oxid vápenatý CaO 3400
chlorid sodný NaC104 . H20 2020 oxid wolframový WO3 7 160
chroman draselný K2Cr04 2700 oxid ytterbitý Yb203 9170
jodid amonný NH4I 2510 oxid yttritý Y2O3 4840
jodid arsenitý Asl3 4390 (15) oxid zinečnatý ZnO 5700
jodid draselný KI 3130 oxid zirkoničitý ZrO2 5730
jodid olovnatý Pbl2 6160 oxid železnato-železitý Fe304 5160
jodid rtutnatý (červený) Hgl2 6283 oxid železnatý FeO 5700
jodid (žlutý) Hgl2 6271 oxid železitý Fe2O3 5240
jodid sodný Nal 3667 led, viz voda
jodid stříbrný Agl 5670 ledek, viz dusičnan sodný
kalomel, viz chlorid rtuťný leštěnec olověný, viz sirník olovnatý
karbid křemíku SiC 3230 manganistan draselný KMn04 2703
karbid wolframu WC 15700 orthofosforečnan sodný
karbonyl železa Fe(CO)s 1457
Na2HP04 . 12 H20
2 060
kazivec, viz fluorid vápenatý
peroxid vodíku H2O2
1 469
krevní sůl červená, viz ferrikyanid rhodanid draselný KCNS 1886
draselný sfalerit, viz sirník zinečnatý
krevní sůl žlutá, viz ferrokyniad draselný
síran barnatý BaS04
4 500
kyanid draselný KCN 1560 síran draselný K2S04 2662
kyselina dusičná HNO3 1530 síran hořečnatý MgS04 . 7 H2O 1680
kyselina fosforitá H3PO3 1650
síran kademnatý CdS04
4690
kyselina fosforná H3PO2 1490 síran mědnatý CuS04 . 5 H2O 2286 (15)
kyselina chloristá HC104 1760 síran nikelnatý NiS04 . 7 H20 1980
kyselina metafosforečná HPO3 2170 síran olovnatý PbS04 6200
kyselina orthofosforečná H3P04 1880 síran  rtuťnatý HgS04 6470
kyselina seleničitá H2Se03 3010 síran rtuťný Hg2S04 7560
kyselina selenová H2Se04 2950 síran sodný Na2S04 . 10 H2O 1464
kyselina sírová H2S04 1834 (18) síran thallný T12S04 6770
oxid antimonitý Sb203 5200 síran vápenatý CaS04 . 2 H2O 2320
oxid arseničný AS2O5 4090 síran zinečnatý ZnS04 . 7 H2O 1970
oxid arsenitý AS2O3 3870 síran železnatý FeS04 . 7 H2O 1890
oxid barnatý BaO 5720
— železitý Fe2(S04)3
3230
oxid beryllnatý BeO 3050 sirnatan sodný Na2S203 . 5 H2O 1685
oxid oxid boritý B2O3 1844 sirník antimonitý Sb2S3 4640
oxid cínatý SnO 6450 sirník olovnatý PbS 7100
oxid cíničitý Sn(>2 6950 sirník zinečnatý ZnS 4060
oxid dusičitý NO2 1491 sirouhlík CS2 1263
oxid dusičný N2O5 1630 siřičitan sodný Na2S03 . 7 H2O 1561
oxid — dusitý N2O3 1450 tetraboritan sodný Na2B4O7.10 H2O 1730
oxid hlinitý AI2O3 3960 tetrachlormethan, viz chlorid
oxid hořečnatý MgO 3650 uhličitý
oxid chromitý Cr203 5210 tetrachlorsilan, viz chlorid
oxid chromový Cr(>3 2700 křemičitý
oxid kademnatý CdO 6950 uhličitan barnatý BaC(>3 4430
oxid kobaltnatý CoO 6470 uhličitan draselný K2CO3 2430
oxid křemičitý SÍO2 2651
uhličitan hořečnatý MgC03
3037
oxid manganato-manganitý Mn304 4700 uhličitan lithný Li2CO3 2111
oxid manganatý MnO 5180 uhličitan olovnatý PbC03 6600
oxid manganičitý Mn02 5026 uhličitan sodný Na2CO3 2533
oxid manganitý Mn203 4500 uhličitan vápenatý CaCOa 2930
oxid manganistý Mn207 2400 uhličitan zinečnatý ZnC03 4440
oxid mědnatý CuO 6400 voda H2O 998,3
oxid mědný Cu20 6120 voda (led) H2O
916,8 (0)
oxid olovičitý Pb02 9375 voda (těžká) D20 1105

Odpovědět

Zpět na “Vlastnosti materiálů”