Karburátor Jikov 26 SOP, 32 SOP, 35 SOP, 40 SOP

Uživatelský avatar
RoliD
Administrátor
Příspěvky: 250
Registrován: pát 10. črc 2015 12:47:18

Karburátor Jikov 26 SOP, 32 SOP, 35 SOP, 40 SOP

Příspěvek od RoliD »

Info převzato z hlubin internetu. Např z:
http://www.veteranobchod.cz/produkty/so ... Lang=1&p=2
http://veterani.as-p.cz/pages/technicke ... ikov-/sop/
http://www.spartaky.cz/Content/print=yes/pid=13.html

Instalace karburátorů v autech:

Karburátor 26 SOP 
 • Škoda Popular SV
Karburátor 32 SOP 
 • Škoda Favorit, Spartak, Felicia, Octavia, Octavia Super, Š 1201, Š 150
 • Praga Piccolo 1940, Lady 1940, 
 • Tatra 97
 • Fiat 1100
 • Ford Anglia, Consul MK 1, Zephyr MK 1-2
 • Garant 30 K
 • Moskvič 402
 • Opel Kadet, Olympia, Rekord, Blitz
 • Steyer Fiat
 • Vauxhall Wyvern E, Viktor, Velox 48-52, Wyvern 48-52
 
Karburátor 35 SOP
 • Praga Alfa 23, RN
 • Ford Consul MK 2
 • Gaz
 • Opel Blitz
 • Volha M-217
Karburátor 40 SOP
 • Dodge Gol/DO
 • Škoda 256 B, Super B
Schema karburátoru:
sop40-35-JIKOV.pdf
(440.19 KiB) Staženo 1369 x
Díly karburátoru Jikov 40 SOP
1 – plováková komora, 2 – tryska běhu na prázdno, 3 – šroub, 4 – šoupátko sytiče,
5 – vzdušník sytiče, 6 – víčko sytiče, 7 – páčka sytiče, 8 – šroub, 9 – matice, 10 – pojistná
podložka, 11 – podložka tvarová, 12 – šroub, 13 – tryska sytiče, 14 – těsnění, 15 – vzdušník
běhu na prázdno, 16 – injektor, 17 – šroub, 18 – difuzér, 19 – rozprašovač, 20 – těsnění víka,
21 – víko plovákové komory, 22 – podložka, 23 – šroub, 24 – těsnění, 25 – přípojka,
26 – sítko přípojky, 27 – těsnění, 28 – šroub přípojky, 29 – kolík, 30 – těsnění, 31 – jehlový
ventil, 32 – osička závěsu, 33 – závěs plováku, 34 – plovák, 35 – šroubová zátka, 36 – pružina
emulzní trubice, 37 – emulzní trubice, 38 – hlavní vzdušník, 39 – tryska obtoku pumpi čky,
40 – skleněná kulička, 41 – hlavní tryska, 42 – těsnění, 43 – držák hlavní trysky, 44 – unášeč
náhonu pumpičky, 45 – závlačka, 46 – táhlo pumpičky, 47 – podložka, 48 – pružina táhla,
49 – šroub, 50 – těsnění injektoru, 51 – víčko pumpičky, 52 – membrána pumpičky,
53 – pružina pumpičky, 54 – střední díl, 55 – těsnění obohacovače, 56 – ventil obohacovače,
57 – pružina, 58 – tryska obohacovače, 59 – těsnění, 60 – šroubová zátka, 61 – zajišťovací
pružina, 62 – šroub běhu naprázdno, 63 – matice, 64 – podložka, 65 – křížová příruba,
66 – těleso karburátoru, 67 – škrtící klapka, 68 – šroub unášeče, 69 – unášeč levý, 70 – páčka
škrtící klapky, 71 – hřídelka škrtící klapky, 72 – šroub, 73 – těsnění tělesa, 74 – tryska
pumpičkyVelikosti
Trysky běhu naprázdno M8x1
030 - 035 - 037,5 - 038 - 040 - 042 - 042,5 - 045 - 047 - 047,5 - 050 - 052 - 052,5 - 055 - 057 - 057,5 - 060 - 062 - 065 - 070 - 075 - 080 - 085 - 090 - 095 - 100 - 105 - 110 - 127,5


SPÁDOVÉ KARBURÁTORY JIKOV 26, 32, 35 A 40 SOP
 
 
Spádové karburátory a SOP se vyrábějí ve velikostech s označením 26 – 40 SOP, kde číselné označení vyjadřuje průměr sacího hrdla. Karburátor 32 SOP byl postupně ve třech provedeních. Původně 32 SOPb a nejnovější typ 32 SOPc.
Tento nově upravený spádový karburátor čs. Konstrukce splňuje veškeré požadavky kladené na moderní karburátor. Pomocná zařízení umožňují v širokém rozmezí přizpůsobení bohatosti směsi jednotlivým provozním režimům motoru a tím zajišťují jeho hospodárný provoz. Hlavní  systém karburátorů má osvědčené pneumatické vyrovnání složení směsi a působí tedy automaticky. Pomocná zařízení doplňují hlavní systém pro:
 
Start studeného motoru
 
Umožňuje malý samostatný karburátor (sytič), který má samostatnou trysku (Ts) a vzdušník (Vs). Zapojení sytiče obstarává ploché šoupátko (Š), které buď zapojuje  nebo vypíná jak přívod paliva, tak i vzduchu. Prostor před šoupátkem  tvoří  směšovací  komoru sytiče a hotová směs vstupuje do karburátoru dvěma kanály bohatě dimenzovanými. Pro správnou funkci sytiče je nutno, aby při spuštění motoru byla  škrtící klapka v poloze běhu naprázdno, tj. bez sešlápnutí plynového pedálu.
 
Běh naprázdno
 
Samostatný okruh běhu naprázdno je vytvořen tryskou (Tv), vzdušníkem (Vv) a regulačním šroubem bohatosti směsi (Sv). Doraz pro nutná malá otevření škrtící klapky karburátoru lze nastavit šroubem (Dv). Pravidelnosti běhu naprázdno se dosahuje správnou volbou trysky (Tv), vzdušníku (Vv) a seřízením šroubů (Sv) a (Dv).
 
Při částečném a plném zatížení motoru
 
Je v činnosti rozprašovací systém, sestávající a hlavní trysky (Th), zašroubované v držku (Dt), emulsní trubice (E) a hlavního vzdušníku (V), přivádějícího vzduch pro  vytvoření  předběžné emulse před vstupem do rozprašovací trubice (R) a difuséru (D). Difusér je držen ve správné poloze šroubem (S)
 
 
Plný výkon motoru
 
Vyžaduje přiměřené obohacení  směsi. Toto obohacení zajišťuje mechanicky řízený obohacovač, který pracuje v závislosti na polozeškrtící klapky. Obohacovač je vestavěn do akcelerační pumpičky. Množství paliva je určeno tryskou obohacovače. Počátek činnosti obohacovače je dán polohou  škrtící klapky karburátoru a lze jej v rozmezí odpovídajícím otvorům pro závlačku na táhlé pumpičky měnit. Je-li závlačka v posledním otvoru táhlá, počíná činnost obohacovače asi při 50 stupních otevření škrtící  klapky (normální seřízení). Přemístěním závlačky do druhého otvoru  posune se počátek obohacování na 70 stupňů otevřenou škrtící klapku. je-li závlačka ve třetím otvoru, je obohacovač vyřazen z činnosti. Tím se ovšem současně omezuje též množství paliva, vstřikované akcelerační pumpičkou. Seřizovací orgány obohacovače  jsou : tryska obohacovače a umístění závlačky na táhlé pumpičce.
 
Akcelerace
 
Je zajištěna mechanicky ovládanou membránovou pumpičkou, která při rychlejším otevření škrtící klapky vystříknutím  určitého množství  přídavného benzínu (max. až 0.5 cm) pomůže překlenout mezeru v dodávce, kterou nestačí doplnit zásoba paliva v prostoru emulzní trubice. Pohyb membrány pumpičky je odvozen od otevírání  škrtící klapky karburátoru pákovým převodem. Při přivírání škrtící klapky karburátoru pohybuje se membrána směrem od karburátoru a pumpička vytlačuje palivo jednak před trysku pumpičky a injektor do prostoru nad rozprašovač, jednak obtokovou tryskou zpět do plovákové komory, nepřihlížíme-li k obohacovací trysce.  Při prudkém sešlápnutím  plynového pedálu jde většina  paliva  injektorem. Při pozvolném sešlápnutím  plynového pedálu přeteče  téměř všechno palivo obtokovou tryskou zpět do plovákové komory. Množství paliva, které se vrací do plovákové komory, určuje obtoková tryska dobu trvání výstřiku tryska akcelerační pumpičky, jakož i napětí pružiny  na táhle jejího  náhonu. Výtlačný ventil pumpičky tvoří kulička umístěná pod injektorem. Tím je zabráněné tomu, aby se přisávalo palivo při normálním chodu motoru.
 
Zařízení  pro udržování konstantní hladiny
 
Je běžné provedení s uzavíracím jehlovým ventilem a plovákem. Karburátor  32 SOP c má proti dřívějším typům podstatně menší plovák, který rychleji reaguje na změny. Zásoba paliva k plovákové komoře je větší. Zvláštní provedení závěsu plováku umožňuje nucené ovládání pohybu plováku nahoru a dolů, čímž je zajištěno včasné otevírání jehlového ventilu
 
Přípojka pro podtlakový regulátor předstihu
 
Karburátor je upraven  pro  připojení  podtlakového  řízení bodu zážehu zapalovacích svíček. Nepoužívá -li se podtlakové řízení, je třeba přípojku zaslepit uzavíracím šroubem
 

Návod na seřízení běhu naprázdno:
 
Seřízení běhu naprázdno je zapotřebí věnovat největší pozornost. Špatně seřízený běh naprázdno může i u nejlepších karburátorů způsobit závažné funkční poruchy. Správně seřízený běh naprázdno je podmínkou dobrého přechodu na hlavní rozprašovací systém.  Před jeho seřizováním se přesvědčíme o stavu zapalovacích svíček a podle údajů výrobce seřídit správnou vzdálenost jejich elektrod. Střední vzdálenost bývá obvykle 0,6 až 0,7 mm. Též nastavení správného předstihu bodu zážehu je základní podmínkou správného seřízení. Seřízení je samo o sobě jednoduché, avšak vyžaduje určité praxe. Běh naprázdno nemá být nastavován na nižší počet otáček než 500/min. Běh naprázdno
s nižšími otáčkami má často za následek trhavý běh.
 
1. Povolíme regulační šroubek škrtící klapky tak,aby byla docela uzavřena, a pak jej znovu přitáhneme o 1,5 až 2 otáčky. Regulační šroubek bohatosti směsi nejdříve docela utáhneme a potom povolíme o 2 otáčky.
 
2. Spustíme motor a pozorujeme jeho běh. Běží-li motor nepravidelně a "zhasíná", je to známka příliš chudého seřízení. Spustíme opět motor a postupně povolujeme regulační šroubek směsi. Směs tím obohacujeme a motor začíná běžet rovnoměrněji a zrychluje se. Po překročení určité hranice obohacení motor se opět zpomaluje a běží " trhavě". Musíme proto pootočit regulačním šroubkem zase zpět. Je-li naopak hned na začátku směs příliš bohatá, postupujeme opačně, t.j. přitahujeme regulační šroubek směsi. Jakmile směs nabude správného složení, běh motoru  se stane pravidelným a zrychlí se. K dosažení správného počtu otáček seřídíme pootevření škrtící klapky definitivně. Je pravděpodobné, že při novém pootevření škrtící klapky bude třeba ještě jednou pohnout regulačním šroubkem směsi, tak jak to bude vyžadovat pravidelný běh motoru.
 
 
Je nutné upozornit řidiče, že velmi často začínají seřizovat běh naprázdno se škrtící klapkou pootevřenou. V tomto případě nelze seřídit běh naprázdno


Seřízení ...
Alespoň dvakrát do roka je vhodné karburátor sejmout, rozebrat a vyčistit.
Vlastní seřízení karburátoru spočívá pouze v seřízení otáček běhu naprázdno. Nikdy totiž nesmíme zasahovat do osazení karburátoru (trysky, vzdušníky, apod.).
Seřízení běhu naprázdno ovlivňuje nejen ?kulatost" běhu motoru, ale i spotřebu, výskyt samozápalů a spouštění motoru. Otáčky běhu naprázdno mají být v rozmezí 500-600 1/min. Jelikož většinou nemáme k dispozici otáčkoměr, může nám být vodítkem kontrolka nabíjení. Při otáčkách asi 600 1/min kontrolka ještě svítí.
Běh naprázdno doporučujeme seřizovat vždy až po seřízení ostatních orgánů ovlivňujících běh motoru (ventilová vůle, vzdálenost kontaktů přerušovače, vzdálenost elektrod zapalovacích svíček, nastavení předzápalu) a vždy jen u motoru prohřátého na provozní teplotu.
Správně seřízený běh naprázdno je vlastně sladění polohy škrticí klapky a polohy nastavení šroubu regulujícího bohatost směsi.
Regulační šroub přídavného paliva jemně dotáhneme až na doraz a opět jej povolíme o 1 1/2 otáčky. Nyní spustíme motor a povolujeme regulační šroub škrticí klapky až snížíme otáčky motoru na minimum. Potom pootočíme regulačním šroubem přídavného paliva jemně napravo nebo nalevo, až nalezneme polohu, kdy se otáčky motoru zvýší a běh motoru zklidní. Jsou-li otáčky vysoké, postup opakujeme.
Postup je stejný u obou zmíněných typů karburátorů. Za zmínku stojí i připojení karburátoru ?32 SOPa"
k palivovému potrubí. Automobily Škoda 440 měly potrubí mezi karburátorem a palivovým čerpadlem kovové. Víko karburátoru se v případě tohoto uspořádání většinou nadzvedává pnutím potrubí a netěsní. Doporučujeme tedy kovové potrubí přerušit asi 50 mm pod karburátorem a spojit oba konce trubky měkkou hadičkou (z plastické hmoty).
U automobilů, které mají pod karburátorem montovanou izolační podložku, musíme dbát o rovnoměrné a přiměřené dotahování upevňovacích matic. Izolační podložka může po čase vlivem střídání teplot a nestejnoměrným dotažením prasknout.
Po každé demontáži karburátoru vyměníme i těsnění.
U karburátorů řady 32 BS můžeme posunout začátek funkce obohacovacího okruhu. Normálně se začíná ventil obohacovače otevírat pří 35° otevření škrticí klapky v hrdl e karburátoru. Zkrátíme-li tyčinku ventilu, ovládanou vahadlem (společným pro akcelerační pumpičku) spojeným s akceleračním ústrojím, začne obohacovač pracovat při větším otevření škrticí klapky. Tyčinku zkracujeme o 1-3 mm, a to postupně. Je nutno vyzkoušet při jízdě nejvýhodnější polohu.
Na vysvětlenou:
Jezdíme-li například nejčastěji rychlostí 85 km/h a výkon motoru vyžaduje pro tuto rychlost otevření škrticí klapky na 37°, dodává obohacovací okruh přídavné palivo, které je celkem zbytečné pro tuto rychlost. Stačilo by tedy posunout začátek funkce obohacovače tak, aby otevřel ventil až při 38° nebo 39° otevření škrticí klapky, tedy nad nejčastěji používanou polohu.
Správným a individuálním seřízením dosáhneme tedy snížení spotřeby paliva.
sop40-35-JIKOV.pdf
(440.19 KiB) Staženo 1369 x
Přílohy
Karburátor-Jikov-26-SOP,-32-SOP,-35-SOP,-40-SOP.png
Tryska běhu naprázdno M8x1_1.jpg
Tryska běhu naprázdno M8x1_1.jpg (22.09 KiB) Zobrazeno 10766 x

Odpovědět

Zpět na “Auto - Veteráni”