Aldaniti - je to podvod?

emilio

Aldaniti - je to podvod?

Příspěvek od emilio »

Narazil jsem na nějaký jakože průzkum od Aldaniti co se vydával že je to pro dělané  O2. Výsledkem je že jsem "vyhrál" telefon Samsung S7 Edge. Musí se tam schvalovat následující obchodní podmínky:
PRAVIDLA SOUTĚŽE
Tato soutěž je organizována společností ALDANITI INTERNATIONAL NETWORK, LTD, se sídlem v FIRST FLOOR, 113 MONNOW STREET, NP25 3EG - MONMOUTH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Aldaniti International Network, Ltd. je jediným propagátorem a organizátorem této soutěže. Na tuto soutěž se vztahují platné právní předpisy stanovené zákony Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Pokud budete mít jakékoli dotazy, prosím kontaktujte nás na info@aldaniti.net nebo na zmíněnou poštovní adresu.
Slosování bude probíhat od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016. Vítěz soutěže bude vybrán do 15 dnů ode dne ukončení soutěže a to do 15. ledna 2017.
Soutěž je určena pouze pro uživatele starší 18-ti let.
Účast v soutěži je zcela zdarma. Soutěžit mohou ti uživatelé, kteří řádně a správně vyplnili registrační formulář. Účast nebude platná těm uživatelům, kteří špatně, nepravdivě, chybně nebo neúplně vyplnili registrační formulář. Aby mohl vzniknout nárok na věcnou cenu, musí se vítěz prokázat platným cestovním pasem nebo občanským průkazem za účelem ověření, že uvedené registrační údaje účastníka v době registrace v této soutěži byly zadány správně. Nebude-li takový dokument k dispozici k identifikaci účastníka, bude akceptován řidičský průkaz s fotografií. Pokud nebude předložen alespoň jeden z výše uvedených dokladů, zanikne právo na získání věcné ceny.
Prémie se skládá z technologických produktů. Maximální cena prémie je 40.000 Kč (1500€) společně s příslušenstvím, které si vítěz zvolil.
Den slosování bude vybrán vítěz a tři náhradníci.
Ve lhůte 15 dnů ode dne vyhlášení výsledků vybraný uživatel se musí prokázat požadovanou dokumentací (občanský průkaz, cestovní pas), tyto data budou ověřena a následně bude vítězi udělena vybraná cena. Organizátor vyvine veškeré možné úsilí kontaktovat prvního vítěze, ale v případě, že nebude možné kontaktovat jej po dobu 15 dnů, nebo nebude-li vítěz schopen prokázat správnost svých osobních údajů uvedených při registraci v soutěži, cena bude udělena prvnímu účastníku na seznamu náhradníků. Pokud tohoto účastníka nebude možné kontaktovat, nebo nebude moci prokázat své údaje, cena bude předána dalšímu náhradníkovi v pořadí, až to až do okamžiku, kdy bude možno ověřit údaje jednoho z účastníků. Poté ALDANITI zajistí cenu a předá ji výherci.
Vybraný uživatel soutěže, který obdrží prémii, výslovně povoluje a dává souhlas ALDANITI o šíření osobních údajů, za účelem přenosu sdělení o výsledku losování dalším uživatelům a dále pro další možné promoce a slosování, které ALDANITI může uskutečnit v jakémkoli momentě. Komunikace a šíření osobních údajů se bude publikovat přes webové stránky, které ALDANITI považuje za vhodné. Stejně jako odesílání emailů a jakéhokoli typu reklamního sdělení.
]

+ tyhle souhlasy se zpracováním osobních údajů:


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel při registraci si přečetl a přijal podmínky této soutěže. Uživatel souhlasí s tím, že jeho údaje budou evidovány Aldaniti International Network Ltd., adSalsa CZ, Hotelbono CZ, PlayMillion, CashbackDeals CZ, Top Sleva, Tarsago a všemi sponzory této soutěže. Uživatel přijal při registraci v této soutěži podmínky Ochrany osobních údajů každého ze sponzorů, podrobně jsou popsány zde:

Aldaniti International Network Ltd.Aldaniti
Zásady ochrany osobních údajů

Úvod
Shromažďování osobních údajů
Použití vašich osobních údajů
Obecné šíření vašich osobních údajů
Dotazníky sponzorů a co-brandové stránky
Správa vašich osobních údajů
Odhlášení z registrace a zasílání e-mailů
Bezpečnost a uchovávání vašich osobních údajů
Použití cookies
Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Omezení odpovědnosti společnosti Aldaniti
Kontaktní informace

* Úvod

Společnost Aldaniti si je vědoma, že ochrana soukromí a ochrana osobních údajů jsou pro vás důležité. Tato politika ochrany soukromí stanoví metody používané společností Aldaniti k ochraně vašich osobních údajů při používání internetových stránek společnosti http://www.aldaniti.net nebo účasti na sázkových hrách, které společnost provozuje. Společnost Aldaniti je registrována podle požadavků zákona o ochraně osobních údajů z r. 1998 s registračním číslem: Z1688527. Tyto osobní údaje, které poskytnete společnosti Aldaniti, jsou chráněny v souladu se zárukami stanovenými v uvedeném zákoně. Pro více informací o tomto zákoně navštivte následující stránku: http://www.informationcommissioner.gov.uk. Tato politika ochrany osobních údajů, hlavní webové stránky společnosti http://www.aldaniti.net a každá ze sázkových her provozovaných společností Aldaniti se řídí anglickým právem.

Shromažďování osobních údajů
Chcete-li používat tyto stránky, musíte se nejprve u společnosti Aldaniti zaregistrovat řádným vyplněním registračního formuláře. Před zahájením registrace zde budete vyzváni k souhlasu s tímto prohlášením:

"Vyplněním registrace souhlasíte s tím, že společnost Aldaniti International Network Ltd. bude sdílet vaše údaje s pečlivě vybranými třetími stranami a že vás mohou společnost Aldaniti International Network Ltd., stejně jako výše zmíněné třetí strany, kontaktovat prostřednictvím e-mailů, SMS, telefonicky, poštou nebo prostřednictvím jiných relevantních médií s cílem přinášet vám informace o výrobcích a/nebo službách, které vás mohou zajímat. Také souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů, které se týkají způsobu zpracování vašich údajů." Vezměte prosím na vědomí, že je možné zrušit jakýkoli souhlas, který jste dali ve vztahu k této webové stránce tak, že se na stránku přihlásíte a na této stránce své údaje změníte. Při registraci budete také požádáni o poskytnutí kontaktních údajů (např. jméno, adresa, telefon a e-mailová adresa) a demografických informací (např. věk a pohlaví). Jakmile se zaregistrujete, automaticky Vám zašleme uvítací e-mail a newsletter nebo informační bulletin, kde můžete vyhrát spoustu skvělých cen a kde naleznete nabídky, které by vás mohly zajímat. V různých částech webu budete mít další příležitost poskytnout více osobních údajů (např. údaje o svém mobilním operátorovi, dětech nebo autu, které vlastníte). Doporučujeme vám využít těchto možností, abychom vám mohli poskytovat více osobní zkušenosti na našich webových stránkách.* Použití vašich osobních údajů
Společnost Aldaniti nebude bez vašeho předchozího souhlasu používat ani sdílet vaše osobní údaje jiným způsobem, než jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo prohlášení o účasti v registru.

* Obecné poskytování vašich osobních údajů

Informace, které poskytnete, budou použity:

1. společností Aldaniti a pečlivě vybranými třetími stranami k poskytnutí informací o zboží a službách, které mohou být pro vás zajímavé a Aldaniti nebo třetí strany vás mohou kontaktovat poštou nebo telefonicky, kde jste souhlasili, že budete kontaktováni pro tyto účely.;

2. pečlivě vybranými třetími stranami k poskytnutí informací o zboží a službách, které mohou být pro vás zajímavé, tyto třetí strany vás mohou kontaktovat poštou, telefonicky nebo elektronicky (e-mailem nebo SMS) pouze tehdy, pokud jste souhlasili být kontaktováni za takovým účelem.

3. společností Aldaniti za účelem určení pořadí dotazníků a cen, které jsou vám zobrazovány na webové stránce.

4. společností Aldaniti, aby vám (pokud jste stávající zákazník) byly poskytnuty informace o zboží a službách podobné těm, které byly předmětem předchozího plnění s vámi a Aldaniti vás může kontaktovat poštou, telefonicky nebo elektronickou cestou (e-mail nebo SMS), pro tyto účely.

5. společností Aldaniti, která vám umožní využívat interaktivní funkce tohoto webu, pokud se rozhodnete participovat.

6. společností Aldaniti, kdy Vás budeme informovat o změnách na webu.

7. společností Aldaniti, pro výkon všech povinností vyplývajících ze všech smluv uzavřených mezi vámi a Aldaniti.
Pokud si nepřejete, aby Aldaniti používala vaše data tímto způsobem, nebo předávala vaše údaje třetím stranám pro marketingové účely, prosím, zaškrtněte příslušnou kolonku nacházející se v registračním formuláři.

* Dotazníky sponzorů a co-brandové stránky

Na webových stránkách naleznete několik různých dotazníků. Vyplněním dotazníku dáváte souhlas společnosti Aldaniti a vybraným třetím stranám k zasílání informací o produktech a/nebo službách, které vás mohou zajímat, a to v závislosti na odpovědích uvedených v tomto formuláři.
Společnost Aldaniti a vybrané třetí strany mohou i jiným způsobem využít informace, které jste uvedli, aby vám prostřednictvím e-mailu, SMS, telefonicky, poštou nebo jiným vhodným způsobem poskytli informace a nabídky o výrobcích a/nebo službách, které pro vás mohou být zajímavé. Pokud si nepřejete dostávat tyto informace a nabídky, prosím uveďte to zaškrtnutím příslušného políčka na stránce "Změna údajů".

* Správa osobních údajů
Údaje, které poskytnete společnosti Aldaniti, se považují za údaje poskytnuté vámi osobně. Tyto údaje můžete kdykoliv změnit nebo aktualizovat na webové stránce společnosti na adrese http://www.aldaniti.net/myaccount.asp poté, co provedete registraci a kliknete na "Můj účet". Tam najdete kartu osobních údajů, kde můžete své údaje změnit nebo aktualizovat.
Máte právo své údaje kontrolovat a můžete po nás požadovat provedení příslušných změn, aby se zajistila jejich přesnost a aktuálnost. Pokud toto požadujete, kontaktujte nás. Jsme podle zákona oprávněni účtovat maximální poplatek ve výši 10 liber na pokrytí nákladů na poskytnutí informací, které o vás máme.

Odhlášení z registrace a zasílání e-mailů
Vaši registraci u společnosti Aldaniti můžete kdykoli zrušit prostřednictvím e-mailu poslaného na info@aldaniti.net.. Můžete také odmítnout přijímat další e-maily od Aldaniti nebo pečlivě vybraných třetích stran odesláním e-mailu na výše uvedenou adresu. Pokud si již nepřejete dostávat náš newsletter nebo propagační bulletiny, můžete se odhlásit z jejich odběru podle pokynů uvedených v každém newsletteru nebo bulletinu, nebo také prostřednictvím e-mailové žádosti zaslané na naši adresu, nebo nás můžete kontaktovat na adrese: ALDANITI INTERNATIONAL NETWORK LTD., Fistr Floor, 113 Monnow Street NP25 3EG - Monmounth United Kingdom VAT: UK947013039,, Velká Británie.

Bezpečnost a uchovávání vašich osobních údajů
Veškeré údaje, které poskytnete a které budou uchovány společností Aldaniti, budou uloženy v centrální databázi Aldaniti a přístupné s ohledem na zájem či demografické kategorie, s cílem poskytnout vám informace o zájmech, které jste vybrali. Proces předávání těchto informací vám, je po celou dobu pod kontrolou Aldaniti a specializovaných třetích stran, které mohou být subdodavateli v tomto procesu. Tyto třetí strany budou uchovávat vaše osobní údaje, které mohou být také přemísťovány, skladovány a zpracovávány, nebo částečně zpracovávány jejich jménem na místě mimo Evropský hospodářský prostor ("EHP"). Obě strany budou zpracovávat vaše data pouze v souladu s našimi pokyny a pro žádné jiné účely, mohou vás také kontaktovat poštou nebo telefonicky za účelem předání informací o podobných výrobcích či službách, na kterých jste již participovali s Aldaniti, nebo kde jste výslovně uvedli v registračním formuláři, že chcete být kontaktováni. Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s tímto převodem, skladováním a zpracováním. Přijmeme veškerá přiměřená opatření nezbytná k zajištění toho, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.
Internet není 100% bezpečný prostředek pro komunikaci, a proto není možné zaručit bezpečnost veškerých informací, které nám zašlete přes internet. Společnost Aldaniti není zodpovědná za ztrátu nebo újmu, která vznikne vám nebo někomu jinému, v důsledku ztráty důvěrnosti těchto informací.

Použití cookies
Aldaniti používá statistický program Sitestat od společnosti Nedstat pro výpočet a analýzu informací o vašich návštěvách webu Aldaniti. Pro tento účel využíváme vaší IP adresy mimo jiné ke shromažďování dat o internetovém provozu a údajů týkajících se prohlížeče a počítače, který používáte. Společnost Aldaniti také používá cookies ke zlepšení vašeho přihlášení. Cookie je malý soubor, který je uložen ve vašem počítači, když navštívíte webovou stránku. Pokud se na tento web vrátíte, cookie pozná, že jste na těchto stránkách již byli. Cookie obsahuje pouze jediné číslo, a tedy žádné osobní údaje, které by bylo možné použít k vaší identifikaci při návštěvě jiné webové stránky, včetně stránky třetích stran, jako je Nedstat. Společnost Aldaniti může například uložit údaje pro přihlášení v jedné cookie, která zůstane na vašem počítači po odhlášení. Tento soubor vám pak umožňuje se automaticky přihlásit při vaší příští návštěvě této webové stránky. Používáte-li počítač s veřejným přístupem nebo z nějakého důvodu nechcete, aby se tato informace uložila, můžete při přihlášení nebo registraci zrušit zaškrtnutí políčka "Zapamatovat si mě", a tak zabráníte použití tohoto souboru cookie. Společnost Aldaniti také nezávisle používá přihlašovací cookies k ukládání dat na našem serveru, které lze identifikovat samostatně. Po odhlášení z naší internetové stránky jsou přihlašovací cookies odstraněny z vašeho počítače.

Kromě toho umožňuje společnost Aldaniti vybraným třetím stranám:

používat cookies na stránkách společnosti. Společnost Aldaniti nemá přístup ani kontrolu nad těmito cookies; využívat softwarovou technologii zvanou průhledné GIFy (též známou jako Web Beacons / Web Bugs), které nám pomáhají lépe spravovat obsah na našich stránkách a které nás informují, jaký obsah je efektivní. Transparentní GIFy jsou malé grafické soubory s jednoznačným identifikátorem, které jsou svou funkcí podobné souborům cookies, a používají se ke sledování on-line pohybu uživatelů na webu. Na rozdíl od cookies, které jsou uloženy na pevném disku uživatele, jsou transparentní GIFy umístěny skrytě na webových stránkách a jsou velikosti tečky na konci věty. Nespojujeme informace získané pomocí transparentních GIFů s osobními údaji od našich zákazníků. Jiné webové stránky, které navštěvujete, mohou ukládat své vlastní soubory cookies ve vašem počítači. Společnost Aldaniti doporučuje přečíst si zásady ochrany soukromí každé webové stránky, a pochopit tyto zásady a postupy týkající se používání cookies. Všechny cookies umístěné na webových stránkách společnosti Aldaniti můžete přijmout nebo odmítnout, ať už se jedná o cookies společnosti Aldaniti, nebo některé z vybraných třetích osob, které je využívají, a to pomocí nástrojů vašeho prohlížeče. Pokud máte cookies ve vašem prohlížeči vypnuty, můžete i tak používat webové stránky společnosti Aldaniti, ale nemůžete využít automatického přihlášení. Funkčnost stránek společnost Aldaniti závisí na tom, zda váš prohlížeč akceptuje přihlašovací cookies. Společnost Aldaniti monitoruje návštěvníky svých webových stránek pomocí sledovacího systému. Společnost Aldaniti využívá sledovací systém "prokliků" a otevřeného e-mailu při odesílání e-mailů. Tento proces umožňuje společnosti Aldaniti a vybraným třetím stranám vytvořit profil příjemců jejich sdělení.

Změny zásad ochrany osobních údajů
Společnost Aldaniti může čas od času aktualizovat své zásady ochrany osobních údajů. Když se to stane, změní se i datum "poslední aktualizace" na začátku a na konci zásad ochrany osobních údajů. Aldaniti také nabízí možnost dát svůj souhlas s každou aktualizací těchto zásad ochrany osobních údajů, která by mohla podstatně rozšířit použití vašich osobních údajů způsobem, které nebyly uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů v okamžiku, kdy byly údaje shromážděny.

* Omezení odpovědnosti společnosti Aldaniti
Informace a funkce obsažené na stránkách společnosti Aldaniti jsou poskytovány "tak jak jsou" a neposkytujeme žádné záruky (výslovné nebo implicitní). Společnost Aldaniti nezaručuje, že informace a funkčnost jsou správné, přiměřené, vhodné pro některé účely, že neobsahují vady nebo viry (nebo jiné škodlivé komponenty) či že jsou aktuální a úplné. Nic z toho, co se nachází na této stránce společnosti Aldaniti nepředstavuje nabídku k prodeji nebo žádost o či výzvu ke koupi jakýchkoli investic, cenných papírů nebo finančních nástrojů, ani jakoukoli radu nebo doporučení týkající se investic, finančních aktiv či nástrojů, ani účasti na jakýchkoli transakcích ani příjmu takových oznámení jiným způsobem. Stránky společnosti Aldaniti mohou čas od času poskytovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky vytvořené jinými organizacemi. Protože tyto stránky jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme zaručit kvalitu, vhodnost nebo jejich funkčnost a náš vztah s těmito stránkami neznamená podporu nebo přijetí jakéhokoli názoru na nich uvedeného nebo výrobků či služeb na nich prodávaných nebo propagovaných, a totéž se také vztahuje na veškeré informace na těchto stránkách. Vezměte prosím na vědomí, že za žádných okolností není společnost Aldaniti odpovědná, ať už přímo, nebo nepřímo, za jakékoliv poškození nebo ztrátu vám způsobenou nebo údajně způsobenou v souvislosti s použitím takového obsahu, zboží nebo služeb dostupných na kterékoli z těchto stránek. Nesmíte poskytovat hypertextový odkaz z vašich stránek na žádnou webovou stránku bez našeho písemného souhlasu. Pokud chcete získat takový souhlas pro používání kontaktních údajů, které jsou uvedeny v kontaktních informacích, kontaktujte prosím společnost Aldaniti.

Vaše používání stránek společnosti Aldaniti musí být činěno zodpovědně a v souladu s našimi pokyny, návody k obsluze, normami a požadavky společnosti Aldaniti, které vám byly poskytnuty. Pokud zjistíte jakékoli jednání nebo opomenutí osoby, které je nebo bylo (ať už bylo učiněno vámi nebo vaším jménem) v rozporu s některou z těchto podmínek, musíte o tom neprodleně informovat společnost Aldaniti na e-mailové adrese info@aldaniti.net. Aniž by byl omezen tento požadavek, nesmíte, mimo limit stanovený zákonem:

posílat nebo předávat jakékoli výhružné, urážlivé, obscénní, neslušné, pobuřující či pornografické informace, které mohou způsobit rasovou nenávist, diskriminaci, skandál, rouhačství, porušení mlčenlivosti a ochrany soukromí nebo by mohly způsobit potíže nebo nepříjemnost, nebo posílat nebo předávat jakékoliv informace nebo software, který nezískal potřebnou licenci nebo schválení, nebo posílat nebo předávat jakékoli informace, které představují nebo podněcují k chování, které by bylo považováno za trestný čin, vedlo k občanskoprávní odpovědnosti nebo by jinak bylo v rozporu s národním nebo mezinárodním právem nebo porušovalo práva třetích osob, nebo
posílat nebo předávat jakékoli informace nebo software, který je škodlivý z technického hlediska (včetně mimo jiné počítačových virů, logistických bomb, trojských koní, červů, škodlivých komponent, škodlivých dat nebo jiného škodlivého softwaru nebo dat), nebo narušovat řádné fungování webu Aldaniti nebo zabránit jiným osobám v použití svých internetových stránek, nebo odesílat, přenášet, zveřejňovat, reprodukovat, šířit nebo využívat jakékoli informace nebo software pro komerční účely, nebo přehrávat nebo úmyslně umožňovat přehrávání technologií (včetně software) nebo dokumentace, kterou vám poskytla společnost Aldaniti, ve vztahu k webovým stránkám společnosti Aldaniti, nebo upravovat, směšovat, překládat, upravovat, přehrávat, šířit, překrucovat, nebo se podobným způsobem snažit obejít bezpečnostní opatření týkající se technologie (včetně software) nebo dokumentace, které vám společnost Aldaniti poskytla v souvislosti se svými internetovými stránkami; nebo provádět jakékoliv jednání nebo opomenutí ve vztahu k technologiím, dokumentům nebo informacím umístěným na stránkách společnosti Aldaniti nebo které jste získali od společnosti Aldaniti, které není v těchto podmínkách povoleno, a které jsou bez povolení výlučně vyhrazeny v souladu se zákonem a právy duševního vlastnictví vlastníkovi, nebo distribuovat ani zpřístupňovat stránky společnosti Aldaniti nebo jejího obsahu jakýmkoli způsobem, kromě hypertextového odkazu, jak je písemně uvedeno; Společnost Aldaniti bude spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení nebo jednat v souladu se soudními příkazy požadujícími nebo přikazujícími sdělit totožnost nebo vyhledat jakoukoli osobu, která jedná v rozporu s těmito podmínkami. Je povinností každého, kdo používá nebo vstupuje na webové stránky společnosti Aldaniti zvážit, zdali jsou všechny informace a materiály k dispozici na těchto stránkách odpovídající, úplné, spolehlivé a užitečné. Veškeré záruky, podmínky a další podmínky vyplývající z psaného, zvykového nebo jiného práva, jsou vyloučeny v maximálním povoleném rozsahu daném platným právem. Společnost Aldaniti nezaručuje, že její webové stránky neobsahují chyby nebo budou dostupné pro použití, a proto společnost Aldaniti vylučuje plném rozsahu povoleném zákonem veškerou odpovědnost za ztráty, škody, výdaje, náklady nebo závazky, které mohou vzniknout vám nebo třetím osobám, včetně mimo jiné ztráty nebo přímých, nepřímých, trestných nebo následných škod nebo jakýchkoli ztrát příjmu, zisku, předpokládaných úspor nebo jiných administrativních provozních nákladů, zboží, dat, smluv, použití peněz, ať už v důsledku zlého úmyslu (včetně nedbalosti), smlouvy, vymáhání práva či jinak v souvislosti s užíváním, neschopností užívat nebo výsledky užití stránek společnosti Aldaniti, dalších souvisejících stránek, nebo informací o stránkách společnosti Aldaniti, nebo jednání či opomenutí, nebo chování jakékoli osoby používající webové stránky společnosti Aldaniti. Pokud se některá z těchto podmínek považuje za neplatnou, daná podmínka se bude vykládat pouze v povoleném rozsahu, v němž neomezí svou platnost, a zbývající podmínky tím nebudou dotčeny.

Jsem si vědom toho, že toto vyloučení odpovědnosti je pro zásadní pro podmínky použití, bez nichž vám společnost Aldaniti neumožní přístup na své webové stránky. Jsem si vědom toho, že omezení a vyloučení uvedená těchto podmínkách jsou přiměřená za všech okolností.

Kontaktní informace
Máte-li dotazy týkající se této ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na společnost Aldaniti International Network, Ltd.:
E-mail: info@aldaniti.net
Poštou:
Aldaniti International Network, Ltd. Limited
Fistr Floor, 113 Monnow Street,
NP25 3EG, Monmounth,
VAT: UK947013039,
Velká Británie

adSalsa CZ

1. O NÁS

ADSALSA Publicidad SL, dále adSalsa, je společnost španělské státní příslušnosti se sídlem na Calle Filà Abencerrajes nº 4, Poligono Industrial Cotes Altes, Alcoy (Alicante) a jejíž daňové identifikační číslo je B53967170.

2. Obchodní činnost ADSALSA Publicidad SL - účel shromažďování osobních informací

Obchodní činnost společnosti ADSALSA zahrnuje kromě jiných služeb, které poskytuje, služby v oblasti povoleného e-mail marketingu a přímého marketingu. Je proto nezbytné shromažďovat osobní informace od těch, kteří budou koncovými příjemci reklamních kampaní a marketingových studií které mají být provedeny.

Shromažďování osobních údajů uživatelů provádí Adsalsa organizováním a / nebo sponzorováním soutěží, loterií a / nebo propagačních akcí, což znamená, že zájemce o účast na těchto činnostech bere na vědomí, že jeho informace budou povinně zahrnuty ve složkách s osobními informacemi Adsalsa členů pro reklamu a statistiku. Dále je možné, že po první registraci v aktuální soutěži, loterii a / nebo propagaci, může uživatel obdržet další osobní dotazníky ADSALSA sloužící k vytvoření komerčních profilů, takže typ reklamní kampaně, jež jsou určeny pro každého uživatele, budou upraveny na základě poskytovaných informací. Uživatel může, ale nemusí poskytnout tyto další osobní informace.

Vzhledem k tomu, že soutěže a / nebo propagace organizované ADSALSA jsou prováděny za účelem zahrnutí informací o uživateli ve složkách s osobními informacemi ADSALSA ČLENŮ pro reklamu, žádáme, aby se uživatel nepodílel na uvedené soutěží a / nebo propagační akci, jestliže si nepřeje mít své osobní informace zahrnuty ve výše uvedeném souboru. Navíc, pokud není uvedeno jinak uživatelem, účast v soutěžích a / nebo propagačních akcích rovněž znamená registraci osobních informací uživatele v databázích sponzorů soutěže. Pokud si uživatel přeje vznést námitky proti zahrnutí osobních informací v souborech sponzorů, musí použít check boxů k tomuto účelu vystavených na registrační stránce. Je důležité si uvědomit, že soutěže, propagace a / nebo loterie organizované ADSALSA Publicidad jsou financovány z prostředků institucí, které komerčně využívají složky ADSALSA ČLENŮ. Jak již bylo řečeno, ADSALSA registruje osobní informace organizováním a / nebo sponzorováním některých loterií, soutěží a propagačních akcí, a to vždy s předchozím souhlasem uživatele, s cílem nabídnout informace o uživateli pro reklamu o produktech a službách společností zahrnutých v odvětvích uvedených níže. Toto se provádí pomocí zahrnutí reklamy v podobě propagace, loterie a / nebo soutěže , jakož i zasílání obchodních sdělení e-mailem, poštou, telefonicky na pevné linky nebo mobilní telefony, nebo zasláním SMS a / nebo MMS, jakož i zpracováváním studií trhu pro statistické účely. Tyto marketingové aktivity mohou být prováděny buď společností ADSALSA Publicidad samotnou, nebo společnostmi, které mají zájem na provedení kampaně nebo studie, pro které ADSALSA Publicidad poskytne informace o svých uživatelích. Povolujete společnosti ADSALSA distribuovat Vaše osobní údaje v souladu s podmínkami zde uvedenými. Za tímto účelem bychom chtěli zdůraznit, že v případě, že si nepřejete dostávat tento typ obchodních sdělení některým z výše popsaných způsobů, žádáme, aby jste se zdržel/a účasti na loteriích a / nebo propagačních akcích organizovaných společností ADSALSA Publicidad, aby se zabránilo použití Vašich informací ve složkách ADSALSA ČLENŮ pro reklamu nebo statistiku.

3. Dodržování předpisů týkající se ochrany osobních údajů.

1. Právo být informován a souhlas uživatele.
V souladu s ustanovením Ústavního zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ), společnost ADSALSA tímto informuje uživatele o existenci automatizované složky osobních informací vytvořené adSalsa Publicidad SL s označením ADSALSA MEMBERS, která byla zaregistrována u Úřadu pro ochranu údajů pod číslem registračního kódu 2060890081.

V souladu s ustanoveními platných předpisů o ochraně osobních údajů vás tímto informujeme, že veškeré informace které nám poskytnete, budou zahrnuty ve výše uvedené složce ADSALSA MEMBERS, za kterou zodpovídá ADSALSA Publicidad SL, se sídlem na Calle San Lorenzo č. 1 - 2 ª, PSČ 03801, Alcoy (Alicante), kde je také možné nalézt, zrušit nebo opravit (pokud existují) informace dostupné v uvedené složce vztahující se k vaší osobě, jakož i případné omezení použití uvedených informací.

Účelem výše uvedené složky je:
Správa účasti v různých loteriích a / nebo propagačních akcích, kterých se osoba účastní.
Provedení studie trhu pro statistické účely.
Nabídka informací a reklamy uživateli zasláním obchodních sdělení e-mailem nebo poštou, telefonicky na pevné linky nebo mobilní telefony, nebo zasláním SMS a / nebo MMS zpráv od společností, institucí a / nebo produktů a služeb souvisejících s následujícími odvětvími:

1. Telekomunikace: produkty, služby a technologie v oblasti telekomunikací.
2. Finance: poskytované finančními institucemi, pojišťovacími společnostmi a sociálním zabezpečením.
3. Volný čas: nakladatelství, cestovní ruch, sport, sběratelské předměty, fotografie, zábava, hračky, doprava, zahradnictví, hobby, loterie, losování, komunikace a zábava.
4. Běžné spotřební zboží: elektronika, počítače, textil, audiovizuální zařízení, doplňky, domácí potřeby, osobní péče (kosmetika, parfémy, volně prodejné léky, specializovaná farmaceutická reklama), nábytek, jídlo a pití, kancelářské potřeby, móda a dekorace.
5. Auto-moto: produkty a služby spojené s automobily, motocykly, nákladními automobily.
6. Vzdělávání.
7. Voda a energie: produkty související s elektřinou, uhlovodíky, plynem a vodou.
Nevládní organizace: produkty a služby spojené s nevládními organizacemi.

Je zřejmé, že zaškrtnutím políčka k přijetí podmínek propagace a současně zásad ochrany osobních údajů společnosti ADSALSA a kliknutím na tlačítko "Přijmout", nacházející se na stránce s informacemi, uživatel souhlasí se stanovenými podmínkami. Proto vyplnění našeho registračního formuláře, přijetí podmínek a / nebo podmínek soutěže nebo propagace, stejně jako přijetí těchto zásad ochrany osobních údajů, znamená souhlas uživatele s použitím informací společností ADSALSA za podmínek uvedených v tomto dokumentu.

Vzhledem k tomu, že účelem zmíněného souboru je vést reklamní kampaně a průzkumy trhu s předchozí přípravou konkrétních komerčních profilů, shromážděné informace musí být odpovídající, relevantní a nikoli nepřiměřené. Obecně platí, že evidujeme IP adresy, datum a čas uživatelů, kteří se dobrovolně zaregistrovali v různých propagačních akcích, jako doklad o původu registrace. IP adresa je číslo, které klientovi přiděluje poskytovatel internetových služeb, modem nebo router. Tato informace se registruje pro správu systému a pro doložení původu registrace.
S informacemi obsaženými v tomto souboru ve vlastnictví adSalsa bude po celou dobu nakládáno s maximálním zabezpečením soukromí, důvěrnosti a použitím bezpečnostních opatření vyžadovaných stávajícími právní předpisy. Společnost ADSALSA Publicidad SL NEPŘIJÍMÁ registrace uživatelů mladších 18 let. K tomuto účelu byla přijata nezbytná opatření v různých registračních formulářích. AdSalsa nenese odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z přístupu nezletilých uživatelů do naší databáze, kteří pozmění datum narození na různých registračních formulářích.
2. Právo na přístup, opravu, zrušení a omezení k poskytnutým informacím
Uživatel zapsaný ve složkách ADSALSA MEMBERS může kdykoliv zdarma uplatnit právo na přístup, opravu, zrušení, nebo omezení využití osobních informací prostřednictvím e-mailu poslaného na usuario@adSalsa.com.

3. Povinná pole a jejich význam
Všechna pole dotazníku označená hvězdičkou (*) jsou nezbytná pro proces shromažďování osobních informací. Pokud se uživateli nepodaří vyplnit některé z těchto polí, proces registrace nebude možné dokončit a žádné informace nebudou uloženy. ADSALSA si vyhrazuje právo zrušit a vymazat veškeré osobní údaje z databáze v případě, že poskytnuté informace budou považovány za nepravdivé.

4. Dodržování bezpečnostních opatření
Osobní údaje našich uživatelů jsou uloženy v databázi vlastněné ADSALSA Publicidad SL, která má řádně stanovena bezpečnostní opatření vyžadovaná stávajícími právními předpisy.

4. Elektronická komunikace

Použití osobních informací a přenos informací elektronickými prostředky musí být v souladu s pravidly stanovenými Ústavním zákonem 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů (oficiální státní Bulletin BOE 14/12/1999), královským výnosem 1720 / 2007 z 21. prosince, který schvaluje vytvoření ZOOÚ a zákonem 34/2002 z 11. července o službách informační společnosti a E-Commerce (oficiální státní Bulletin BOE 12.7.2002).Hotelbono CZ

Předmět
Hotelbono je produkt vytvořený pro cestovní kancelář TuttoCard S.L., uvedenou v tomto dokumentu jako TUTTOVIAJES, s registračním číslem B54227707 a sídlem na adrese C/ Filá Cordón, nº 36,
03804 Alcoy (Alicante), Španělsko.
TUTTOVIAJES používá toto prohlášení o Ochraně osobních údajů k informování uživatelů o svých internetových stránkách a na ochranu údajů a ochranu osobních údajů uživatelů, v souladu s právem na přístup k informacím na základě Ústavního zákona 15/1999 o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) všech uživatelů.
TUTTOVIAJES je vlastníkem této klientské databáze, kterou lze nalézt v Registru ochrany osobních údajů pod číslem 2072140473.

TUTTOVIAJES
2. Nakládání s osobními údaji
2.1 Právo na informace a souhlas uživatele
Podle právních předpisů uvedených v Ústavním zákoně č. 15/1999 ze dne 13. prosince O ochraně osobních údajů (ZOOÚ), informuje VIAJES TUTTOCARD S.L. všechny uživatele, že existuje databáze osobních údajů s odkazy na „Klienty", vytvořená pro VIAJES TUTTOCARD S.L., která byla zapsána Agenturou pro ochranu údajů s evidenčním číslem 2072140473. V souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (Ústavního zákona 15/1999), bychom Vás rádi informovali, že dané informace mohou být zařazeny do databáze VIAJES TUTTOCARD S.L. se sídlem na adrese C/ Filá Cordón, nº 36, 03804 Alcoy (Alicante), Španělsko, a máte kdykoliv právo vidět, zrušit nebo upravit vaše osobní údaje.
Účelem výše uvedené databáze je:
Účetní, daňové a administrativní využití: zpracování registrace a žádosti o informace, uzavření smlouvy, nebo smlouvy o smlouvě budoucí, a to přímo uživatelem přes webové stránky, telefonicky nebo emailem. Zpracování a kontrola nabídek uvedených na webových stránkách a podpora obchodních vztahů mezi klientem a společností.
Rovněž je účelem jmenované databáze postoupit v rámci administrace naší, nebo jiných subjektů, kampaně a nabídky dalších obchodních společností a služby spojené s následujícími odvětvími:
* Finance: finanční společnosti, pojišťovací a sociální služby
* Rekreace: nakladatelé, cestovní ruch, sport, splátkové služby, fotografie, hádanky, hry, doprava, zahrada, hobby, loterie, loterijní hry, komunikace a zábava
* Obecné: elektronika, IT, textil, obraz a zvuk, doplňky, domácí potřeby, obchod, osobní péče (kosmetika, parfémy, farmaceutické produkty), nábytek, jídlo a pití, kancelářské potřeby
* Doprava: produkty a služby spojené s automobily, motocykly a nákladními automobily
* Energie a voda: produkty související s elektřinou, uhlovodíky, plynem a vodou
* Nevládní organizace: produkty a služby spojené s nevládními organizacemi
Rozumí se, že uživatel souhlasí s tímto prohlášením o Ochraně osobních údajů, pokud zaškrtne políčko "Souhlasím", které se nachází v registračním formuláři. Takto se má za to, že uživatel souhlasí s Podmínkami ochrany osobních údajů VIAJES TUTTOCARD S.L. Tímto způsobem shromážděná data jsou považována za relevantní a určena k použití pro účely a služby VIAJES TUTTOCARD S.L. Klient může kdykoliv požádat o odstranění osobních údajů ze služeb VIAJES TUTTOCARD S.L. S informacemi v databázi VIAJES TUTTOCARD S.L. bude nakládáno s maximálním zabezpečením soukromí, důvěrnosti a v souladu se zákonem.
Rádi bychom také informovali uživatele, že kdykoli mohou požádat o odstranění osobních údajů, písemně na adrese: C/ Filá Cordón, nº 36, 03804 Alcoy (Alicante), Španělsko, nebo zasláním emailu na info@tuttoviajes.es. Osobní údaje budou odstraněny ze všech našich databází.
Pokud si nepřejete odstranit všechny vaše osobní údaje z databáze, ale nechcete dostávat žádné e-maily třetích stran, pak nás prosím informujte písemně, nebo e-mailem na info@tuttoviajes.es. V takovém případě budou Vaše údaje použity pouze pro účely evidence.

2.2 Právo na přístup, změny, zrušení a stížnosti
Jak již bylo zmíněno, uživatel může kdykoliv uplatnit právo na přístup k informacím, jejich změnu nebo zrušení, nebo stížnost na zacházení se svými osobními údaji, a to písemně na adrese VIAJES TUTTOCARD S.L., C/ Filá Cordón, nº 36,
03804 Alcoy (Alicante), Španělsko, nebo e-mailem na info@tuttoviajes.es.
2.3 Povinná pole registračního formuláře a jejich význam
Všechny položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné k dokončení procesu registrace. Pokud nevyplníte všechna tato pole, pak vaše údaje nebudou uloženy v databázi. VIAJES TUTTOCARD S.L. si vyhrazuje právo zrušit a odstranit osobní údaje, pokud budou považovány za nesprávné.
2.4. Dodržování bezpečnostních opatření
Osobní údaje našich uživatelů jsou uloženy v databázi, která je majetkem VIAJES TUTTOCARD S.L., zaručující technické a strukturální bezpečnostní opatření na ochranu integrity a bezpečnosti osobních údajů. VIAJES TUTTOCARD S.L. udržuje bezpečnostní opatření na ochranu svých dat v souladu s právními předpisy stanovenými v Ochraně osobních údajů.PlayMillion

PlayMillion pravidla pro ochranu soukromí

PlayMillion si váží a respektuje soukromí každého svého hráce, proto je chráníme dodržováním zásad pro zachování soukromí. Prosím, prectete si obsah techto zásad a seznamte se s nimi.


Bezpecnost

PlayMillion vynakládá maximální úsilí na to, aby bylo zajišteno, že vaše osobní a financní údaje zustanou 100% v bezpecí a duverné. Uplatnujeme standardní protokol pro bezpecnost (128 bit, SSL technologie kódování dat) abychom zajistili, že veškeré transakce vcetne vkladu a výberu probehnou naprosto bezpecným zpusobem. Tato technologie vás chrání pred zachycením vašich údaju nekým jiným než je PlayMillion zatímco jsou transakce provádeny mezi vámi a PlayMillion.


Osobní údaje

As part of the PlayMillion registration process, we ask for a number of personal details, including your first and last name, physical and billing address as well as e-mail address and date of birth. We will need this information to open your account, to process transactions and for customer service purposes. Rest assured that under no circumstances will we pass on or sell these details to a third party. This information may also be used in conjunction with your private Username and Password to verify your identity. The only exception to this policy is if you have a big win – then we may use your username and/or first name for promotional purposes.


Co jsou to Cookies?

Cookies jsou malé soubory, které obsahují informaci, která umožnuje webové stránce vyhledat jejího návštevníka. Pro umožnení PlayMillion zjistit, která reklama vás privedla na naše stránky, mužeme použít PlayMillion cookies na vašem pocítaci. V prípade, že získáme tuto informaci, vy zustáváte neidentifikovatelní a my v žádném prípade nebudeme sdílet tyto informace s tretí stranou.


Reklamní systém

Reklamní systém PlayMillion zaznamenává IP adresy za úcelem poskytování presnejší reklamy, napríklad banneru v konkrétním jazyce. Nezaznamenává žádné emailové adresy, takže si mužete být jisti, že nebudete dostávat spamy, když nám poskytnete emailovou adresu.


Zodpovednost uživatele

Jako clen PlayMillion jste zodpovedný za veškeré úkony na vašem úctu když používáte služby PlayMillion. Doporucujeme vám uchovat vaše uživatelské jméno a heslo v tajnosti po celou dobu: v žádném prípade neposkytujte tyto citlivé údaje ostatním hrácum v PlayMillion nebo komukoli jinému online nebo offline. Jestliže máte podezrení, že vaše uživatelské jméno nebo heslo bylo zneužito, upozornete na tuto skutecnost ihned Zákaznickou podporu PlayMillion.


Limity duvernosti

Z právního hlediska muže PlayMillion za urcitých okolností odtajnit vaše osobní údaje. Duvody mohou být následující:


ochrana našich práv nebo majetku

vyhovet požadavkum soudního procesu. Dále si vyhrazujeme právo odtajnit vaše osobní informace vcetne hrácovy identifikace, jména, adresy, adresy pro zasílání, e-mailu a /nebo telefonu tretí strane pokud to uznáme za duležité ve spojitosti s vyšetrováním, spácháním podvodu, pirátstvím, porušením práv nebo jakoukoli nezákonnou nebo zakázanou aktivitou, která nás muže zavazovat k právní odpovednosti.

PlayMillion muže výjimecne provést zmeny v pravidlech pro soukromí. Jakékoli zmeny budou uvedeny na této stránce a je zodpovedností hráce pravidelne tuto stránku navštevovat a být seznámen s prípadnými zmenami. Pokud máte jakékoli dotazy ohledne zabezpecní a soukromí, neváhejte kontaktovat náš tým pro péci o zákazníky, která je zde pro vás 24/7 a rádi vám pomohou.

CashbackDeals CZ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

CashbackDeals respektuje soukromí všech uživatelů své webové stránky a dále zaručuje, že s veškerými osobními údaji, které poskytnete, bude nakládáno důvěrně. Osobní údaje pečlivě zpracováváme a zabezpečujeme. Tímto vyhovujeme požadavkům zákona na ochranu osobních údajů. CashbackEarners.co.uk nese odpovědnost za zpracování údajů. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, jaké osobní údaje shromažďujeme a k jakému účelu je používáme. Obchodní podmínky uváděné v tomto prohlášení jsou psány s velkým počátečním písmenem a lze je najít na stránce Obchodní podmínky .


1. Shromažďování a zpracování údajů
Při používání této webové stránky shromažďujeme některé osobní údaje. Rozlišujeme mezi aktivními a pasivními (osobními) údaji a aktivně poskytovanými osobními údaji. Aktivní osobní údaje jsou takové údaje, které uvedete na webové stránce sami. Například vaše jméno a e-mailová adresa, které jsou požadovány při registraci na této webové stránce, nebo informace o vašem účtu, které můžete na účet po přihlášení přidávat. I vámi zveřejněné zprávy mohou obsahovat osobní údaje. Pasivní údaje se budou ukládat automaticky a bez vašeho vědomí při procházení webové stránky. Jedná se například o vaši IP adresu, operační systém vašeho počítače či prohlížeč, který používáte. Pokud jste na webové stránce přihlášeni, uchovají se veškeré poskytnuté osobní údaje, tedy jak aktivní, tak pasivní. Pokud na webové stránce přihlášeni nejste, zaznamenají se pouze pasivní osobní údaje. Uvědomělým používáním webové stránky máte kontrolu nad osobními údaji, které nám poskytnete. Ke svým osobním údajům, které uchováváme, máte umožněn přístup. Vaše osobní údaje, které ještě nejsou veřejně dostupné třetím stranám, nespárujeme s vaším účtem, pokud to nebude vyžadovat zákon či pokud k tomu nedáte výslovné povolení. Výjimku představuje podání žádosti o vyplacení kreditu. Za tím účelem jsou třetí straně (v tomto případě bance) poskytnuty pouze nezbytné údaje. V případě (podezření z) podvodu či zneužití naší webové stránky můžeme poskytnout osobní údaje příslušným orgánům. Rovněž v případě, kdy stránku získá jiný vlastník, bude nutné poskytnout veškeré údaje a informace třetí straně (novému vlastníkovi).


2. Ochrana osobních údajů
Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k osobním údajům, používáme přísné bezpečnostní postupy. CashbackDeals.cz používá bezpečná spojení (vrstvu bezpečných socketů, tj. „Secure Sockets Layer“, resp. SSL), která ochraňují veškeré informace proudící mezi vámi a webovou stránkou, např. když se přihlašujete nebo registrujete.


3. Aktivně poskytované informace
Registrace
Registrace je vyžadována kvůli přiřazení slev získaných přes CashbackEarners.co.uk. Vámi zadané osobní údaje, např. křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu či preferenci ohledně zasílání zpravodajů, uchováváme. Při registraci žádáme o vyplnění nezbytných údajů, které můžete ve svém účtu později doplnit.
E-mail a zpravodaj
Registrací na webové stránce (a souhlasem s Obchodními podmínkami) vyjadřujete souhlas s pravidelným zasíláním zpravodajů a e-mailů od CashbackEarners.co.uk. Na svém účtu můžete určit, jaká sdělení chcete dostávat a jaká nikoliv. Každý zpravodaj rovněž obsahuje odkaz, přes který se lze z odběru odhlásit. CashbackEarners.co.uk si vyhrazuje právo zasílat vám důležité, nepropagační e-maily týkající se vašeho účtu (např. s informacemi o vašem Kreditu), přestože jste zvolili možnost žádné zpravodaje ani e-maily od CashbackEarners.co.uk nedostávat.
Uživatelské jméno (e-mailová adresa) a heslo
Vaše uživatelské jméno je propojeno s heslem. Za své heslo nesete odpovědnost pouze vy sami. Předpokládáme, že osoba, která se přihlásí pod vaším uživatelským jménem a heslem, je oprávněna váš účet používat. Domníváte-li se, že vaše heslo znají neoprávněné osoby, co nejrychleji nás kontaktujte, abychom mohli podniknout náležité kroky.
Účet
Na svém účtu budete mít přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, a v případě zájmu je budete moci změnit. Váš účet je přístupný pouze s vaším uživatelským jménem a heslem. Sdělovat uživatelské jméno a heslo třetím stranám není povoleno.
Doba uchovávání údajů
Informace, které jste nám poskytli, jsou u nás uloženy po dobu, po kterou používáte svůj účet, resp. do okamžiku, kdy projevíte přání svůj účet smazat. Pokud si přejete svůj účet smazat, můžete tak učinit v sekci „Můj účet“ ve svém účtu nebo nás můžete kontaktovat.


4. Poskytnuté pasivní údaje
Informace o chování a návštěvníkovi
Vaše údaje jsou uchovávány na webové stránce kvůli statistické analýze. Všeobecné informace zahrnují IP adresu vašeho počítače, čas návštěvy a informace zasílané prohlížečem návštěvníka.

Využití cookies
Tato webová stránka využívá cookies. Cookies jsou malé soubory obsahující jednotlivé stránky této webové stránky, přenášené vaším prohlížečem na pevný disk vašeho počítače, kde jsou uchovány, což nám umožňuje zaznamenávat transakce. Při registraci transakcí se zaznamenává pouze datum/čas nákupu, název obchodu a kupní částka. Naše webová stránka nezíská žádná čísla kreditních karet ani jiné informace, které při nákupu v online obchodě zadáváte. Důrazně doporučujeme cookies nezakazovat. Zakázání cookies de facto omezí funkčnost webové stránky. Bez cookies nemohou být nákupy registrovány, a v takovém případě pak nelze přiřadit slevu k účtu uživatele.

Tato webová stránka na váš počítač automaticky ukládá jeden ze souborů cookies, jakmile se přihlásíte pomocí uživatelského jména a hesla, aby ji váš počítač po dobu relace rozeznal. Tento soubor nám umožňuje zaznamenat, které webové obchody navštívíte. Tato informace se využívá k registraci vašich nákupů a k přiřazení získané slevy a dále k optimalizaci webové stránky s ohledem na vaše přání a preference.

Pasivně poskytované údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým jsou shromažďovány.


5. Webové stránky třetích stran
Toto prohlášení se nevztahuje na webové stránky třetích stran, které jsou s touto webovou stránkou propojeny. Nemůžeme zaručit, že třetí strany zacházejí s vašimi osobními údaji bezpečně. Před vyplněním osobních údajů na webových stránkách třetích stran vám důrazně doporučujeme přečíst si jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.


6. Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo činit v tomto prohlášení změny. Doporučujeme toto prohlášení pravidelně sledovat, abyste si změn byli vědomi.


7. Úpravy osobních údajů a přístup k osobním údajům
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně naší politiky ochrany osobních údajů či žádosti o přístup k vašim osobním údajům nebo o jejich změny (či odstranění) nás můžete kdykoliv kontaktovat. Naše společnost je registrovaná u nizozemské obchodní komory pod číslem 58045317. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposled aktualizováno 10. září 2013.

Top SlevaOsobní data (jméno, adresa, telefon, e-mail apod.), která jsou součástí Vaší registrace nebo nám byla sdělena během Vaší objednávky, jsou naší společností považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Přijali jsme taková technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili tyto u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Údaje o registrovaných uživatelích nesdělujeme třetím osobám. Výjimku tvoří pouze údaje, které přímo souvisejí s vyřízením Vaší objednávky, a to pouze v nutném rozsahu (např. poštovní adresa).

Vyplněním registračního formuláře nám zároveň dáváte souhlas ke shromažďování a archivování vašich osobních údajů. Poskytnutím údajů v registraci souhlasíte s tím, aby společnost 5DM.cz, s.r.o. tyto údaje zpracovávala a využívala pro interní a marketingové potřeby (např. technickou správu webových stránek, zákaznickou administrativu, ankety nebo informování o našich novinkách). Vaše údaje budeme zpracovávat vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k těmto účelům nezbytně nutný.

Tarsago

Souhlasím, aby společnost Tarsago Česká republika, s.r.o., IČ: 24711748 použila poskytnuté osobní údaje, tj. jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu k nabídce svých produktů a služeb, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu, které mohu kdykoliv provést na adrese: zakaznik@vyber.cz nebo na telefonním čísle 810 800 020. Souhlas je udělován i k šíření obchodních sdělení prostřednictvím elektronického kontaktu. Zpracování může být prováděno i prostřednictvím třetích osob, a to automatizovaně i manuálně. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Souhlasím s tím, aby společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. předávala mé výše uvedené údaje i jiným správcům za účelem nabídky produktů a služeb, a dále České poště, s.p., a to za účelem doručení objednaného zboží v souladu s poštovními podmínkami doručení. Je mi známo, že mám právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další práva vyplývající z § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
Je to ok? Nebo mi něco hrozí, když to budu dál používat? Není to nějaký podvod?

Stancek hurvajs

Re: Aldaniti - je to podvod?

Příspěvek od Stancek hurvajs »

mě to samé vyskočilo u alberta že sem vyhrál 7200,- na nákup a nevím jestli to mám vyplňovat či ne. je to podvod?

Uživatelský avatar
RoliD
Administrátor
Příspěvky: 250
Registrován: pát 10. črc 2015 12:47:18

Re: Aldaniti - je to podvod?

Příspěvek od RoliD »

Kde ti to vyskočilo? Nekde v mailu? Na webu? Nebo v mobilu? Byl bych hodně opatrný. Domnívám se nejspíš to podvod bude.

Katy

Re: Aldaniti - je to podvod?

Příspěvek od Katy »

Ahoj, také mi to vyškočilo v e-mailu, že jsem vyhrála cenu v honotě 20 000Kč. Zatím jsem na nic neklikala a snažím se něco o této firmě a soutěži zjistit, protože si nejsem vědoma, že bych se u někoho takového registrovala... Též nevím jestli tomu věřit.

x.minda

Re: Aldaniti - je to podvod?

Příspěvek od x.minda »

Teď se pro změnu tváří, že vyhráváte poukázku 6000,- od Tesca

Uživatelský avatar
RoliD
Administrátor
Příspěvky: 250
Registrován: pát 10. črc 2015 12:47:18

Re: Aldaniti - je to podvod?

Příspěvek od RoliD »

Oni to budou furt modifikovat. Prostě je potřeba dávat bacha.

KLMP

Re: Aldaniti - je to podvod?

Příspěvek od KLMP »

Myslím si, že kdyby nešlo o prachy, tak by všem hned došlo, že jde o podvod. Ale protože jde o prachy, tak si všichni snaží ověřit, zda to je či není podvod, protože prachy zadarmo - no kde je najdete, že? NIKDY nikam nezadávejte údaje ze svých osobních dokladů!!! A nenechte se hned zlákat penězi zadara...

ja-ryn@seznam.cz

Re: Aldaniti - je to podvod?

Příspěvek od ja-ryn@seznam.cz »

Jde o podvod, po odklikání zadání všemožných údajů vám nabídnou levnější pojištění, půjčku a podobné ptákoviny. Jde jen o to vytáhnout z vás kontakty a pak vás asi budou bombardovat s dalšíma kravinama

Martina

Re: Aldaniti - je to podvod?

Příspěvek od Martina »

Volal mi agent společnosti [komunejt] - čertví, jak se to píše - s nabídkou pojištění. Že prý jsem vyplnila nějakou soutěž na Aldaniti, a od nich že mají moje číslo. Jednak jsem si jistá, že jsem žádnou takovouhle soutěž nevyplňovala, jednak jsem mu vysvětlila, že i kdyby, tak by musel mít můj výslovný souhlas s tím, že mi můžou volat. Zajímavé je spíš to, že jsem před pár dny vyhledávala srovnání pojištění na Rixo, bůhví kdo komu co přeprodává :-/

Jakub

Re: Aldaniti - je to podvod?

Příspěvek od Jakub »

POZOR!!!- další upravený mail od stejné společnosti, tentokrát je v předmětu emailu napsáno přímo " Petr Fiala" a email nabízí investování do plynových transakcí.....
Jelikož pracuji v oboru investování a sám mám makléřské zkoušky tak vím jak si zjišťovat informace o různých společnostech, proto je vždycky 100% lepší si nejdříve něco zjistit než klikat a pak litovat....na víc, proč by společnost z Velké Británie někomu nabízela jen taj "výhru","telefon" a podobné věci??...

Odpovědět

Zpět na „Internet obecně“