Stránka 1 z 1

Nejpoužívanější zkratky z angličtiny, používané v emailové komunikaci

Napsal: ned 18. zář 2016 18:17:05
od RoliD
Nejpoužívanější zkratky z angličtiny, používané v emailové komunikaci:


BTW
- by the way (mimochodem)

ASAP - as soon as possible (co nejdříve)

EOD
- end of the day (konec dne)

FYI - for your information (pro tvou informaci)

IMHO - in my humble/honest opinion (podle mého skromného mínění)

IMO - in my opinion (dle mého názoru)

BCNU - be seeing you (uvidíme se)

OIS - oh, I see (aha, už vím)

FAQ - frequently asked questions (často kladené otázky)

FW - forward (přeposlání e-mailu dalšímu adresátovi)

OBO - or best offer (nebo nejlepší nabídka)

TIA - thanks in advance (předem děkuji)

WAYTA - what are you talking about? (o čem to mluvíš?)