Johnwalkit

" (podle jména osoby, džonuokyt) K[sub:2dlvt52u]2[/sub:2dlvt52u](MnFe[sup:2dlvt52u]3+[/sup:2dlvt52u]Fe[sup:2dlvt52u]2+[/sup:2dlvt52u])4-(NbTa)[sub:2dlvt52u]2[/sub:2dlvt52u](PO[sub:2dlvt52u]4[/sub:2dlvt52u])4O[sub:2dlvt52u]4[/sub:2dlvt52u](H[sub:2dlvt52u]2[/sub:2dlvt52u]O,0H)[sub:2dlvt52u]4[/sub:2dlvt52u]. Ort., Pb2,m, a,b,c = 7,52, 10,02, 6,50. d: 6,5(4) - 6,0(10) -3,05(7) - 3,0í (8) - 2,86(7). Vytváří drobné prizmatické xx, zploštělé podie [001], Je skelně lesklý, tmavohnědý. Dobře št. podle [001] a [100], T = 4. h = 3,40. Np,m,g = 1,748, 1,763, 1,84, 2V = 53°, ( + ), silně pleochroický (hnědý, modrozelený). Druhotný fosfát z pegmatitu dolu Champion u Keystone (Pennington Co., J. Dakota). N. Jb. Mineral., Mh. 3, 115-120, 1986. (6). B jokokuit ? džokokuitjoliotit (podle jména osoby, žoliotit) (UO[sub:2dlvt52u]2[/sub:2dlvt52u])CO[sub:2dlvt52u]3[/sub:2dlvt52u] • nH[sub:2dlvt52u]2[/sub:2dlvt52u]O (n = 2?)"

Zdroje

Naposled změněno: čtv 20. říj 2016 22:27:28 od • Počet zhlédnutí stránky