Fyzikální konstanty

Uživatelský avatar
RoliD
Administrátor
Příspěvky: 250
Registrován: pát 10. črc 2015 12:47:18

Fyzikální konstanty

Příspěvek od RoliD »

Fyzikální konstanty

vybrané  nejpoužívanější:
Název konstanty Značka Hodnota Jednotky
normální tíhové zrychlení gn 9,850665 m/s2
Avogadrova konstanta NA 6,02252 + 0,00028.1026 kmol-1
molová plynová konstanta R 8,3143 e103 (±0,0012) J/K.kmol
rychlost šíření světla ve vakuu c 299792458 m/s
permitivita vakua ε0 8,854118 e10-12 (±0,000002) F/m
permeabilita vakua μo 4π e10-7 = 1.256637 H/m
Faradayova konstanta F 9,648 7 e107 (± 0,00016) C/kmol
elementární náboj e 1,60210 e10-19 (±0,00007) C
Planckova konstanta h 6,6256 e10-34 (±0,0005) J.s
h/2π 1,05450 e10-34 (±0,00007) J.s
Boltzmannova konstanta k 1,38054 e10-23 (±0,00018) J/K
Stefanova - Boltzmannova konstanta σ 5,6697 e10-8 (±0,0029) W/m2. K4
konstanta Wienova zákona λmax.T 2,8978 e10-3(±0,0004) m.K
molovy objem ideálního plynu Vm 22,4107 m3/kmol

Další konstanty:
Jednotka Zkr. Koeficient Poznámka
atomová jednotka hmotnosti u 1,660 565 5 E-27 kg 1/12 klidové hmotnosti atomu nuklidu 126C. Skripta [4] uvádí 1,66044 E-27. u = (1,660 540 2 ± 0,000 001)E-27 kg .
Avogadrova konstanta NA 6,022 045 E23 mol-1 V různých pramenech jsou uvedeny různé hodnoty této konstanty. [3] uvádí tuto hodnotu. Skripta [4] uvádí 6,02217 E23. [5] uvádí 6,02252 E23,  uvádí (6,022 137 6 ± 0,000 003 6) E23.
Bohrův magneton β 9,274 078 E-24 J.K-1 Niels Bohr. Konstanta vyjadřuje magnetický moment částice.  uvádí μB = (9,274 015 7 ± 0,000 003 1) J.K-1
Bohrův poloměr a0 5,291 770 6 E-11 m Délka (patří mezi tzv. atomové jednotky - 1 bohr). Niels Bohr.
Boltzmannova konst. k 1,380 662 E-23 J.K-1 Ludwig Edward Boltzmann
dipólový moment ea0 8,478 418 E-30 C.m Atomová jednotka
druhá vyzařovací konstanta c2 1,438 769 E-2 m.K ± 0,000 012.
ekvivalent energie klidové hmotnosti E 8,987 555 E16 J.kg-1
elementární náboj elektronu e 1,602 189 2 E-19 C Elektrický náboj (patří mezi tzv. atomové jednotky – 1 hatree). (1,602 177 33 ± 0,000 000 49) E-19 C .
Faradayova konstanta F 9,648 456 E4 C.mol-1 Michael Faraday. (9,648 530 9 ± 0,000 002 9) C.mol-1 .
gradient el. pole 9,717 4 E21 V.m2 Atomová jednotka
gravitační konstanta Κ 6,672 E-11 N.m2.kg-2 Kapa. (6,672 59 ± 0,000 85) N.m2.kg-2 .
hartree Eh 4,359 814 E-18 J Jednotka energie (patří mezi tzv. atomové jednotky). Douglas Rayner Hartree.
hmotnostní jednotka mu 1,660 565 5 E-27 kg
hustota pravděpodobnosti a0-3 6,748 340 E30 m-3 Atomová jednotka
jaderný magneton βP 5,050 824 E-27 J.T-1 μN = (5,050 786 6 ± 0,000 001 7) E-27 A.m2 .
jiffy t0 2,418 885 E-17 s Čas (patří mezi tzv. atomové jednotky)
klidová hmotnost elektronu me 9,109 534 E-31 kg Hmotnost (patří mezi tzv. atomové jednotky – 1 thomson). 5,48597 E-4 u. me = (9,109 389 7 ± 0,000 005 4) E-31 kg .
klidová hmotnost neutronu mn 1,674 954 3 E-27 kg 1,0086654 u. mn = (1,674 928 6 ± 0,000 001) E-27 kg .
klidová hmotnost protonu mp 1,672 648 5 E-27 kg 1,00727663 u. mp = (1,672 623 1 ± 0,000 001) E-27 kg .
konstanta "há-trans" h 1,0545587 E-34 J.s h je nahoře vodorovně přeškrtnuté (1 planck)
konstanta jemné struktury α 7,2973506 E-3 alfa
konstanta Wienova zákona λmaxT 2,89779 E-3 m.K lambda
kvadrupólový moment ea02 4,4866 E-40 C.m2 Atomová jednotka
Loschmidtova konstanta n0 2,6873 E25 m-3 Johann Josef Loschmidt (1821-1898)
molární objem ideálního plynu (normální molový objem) Vm 22,41383 E-3 m3.mol-1 T=273,15 K; p=101,325 kPa (normální tlak)
objem a03 a03 1,481846 E-31 m3 Atomová jednotka objemu
permeabilita vakua μ0 4 E-7 N.A-2 mí. 4π E-7 H.m-1 (1,256 637 E-6 H.m-1 přesně).
permitivita vakua ε0 8,854 187 818 E-12 C2N-1m-2 epsilon.  uvádí 8,854 188 E-12 F.m-1 (přesně).
pí (Ludolfovo číslo) π 3,141 592 654 Poměr obvodu kruhu a jeho průměru (pí)
Planckova konstanta h 6,626 176 E-34 J.s Max Karl Ernest Planck. h = (6,626 075 5 ± 0,000 004) E-34 J.s . Viz Planckovy jednotky.
plynová molová konstanta R 8,314 41 J.mol-1K-1 Molární plynová konstanta. R = (8,314 51 ± 0,000 07) E-27 J.mol-1K-1 .
první vyzařovací konstanta c1 3,741 774 9 W.m-2 ± 0,000 002 2 E-16 W.m-2 .
Rydbergova konstanta R 1,097 373 177 E7 m-1 Johannes Robert Rydberg (1854 - 1919)
rychlost světla ve vakuu c 2,997 924 58 E8 m.s-1 Přesně
solární konstanta N 1327 W.m-2 Uváděny jsou různé hodnoty solární konstanty.
specifický náboj elektronu e/me 1,758 804 7 E11 C.kg-1
stark 5,142 257 E11 V.m-1 Atomová jednotka intenzity elektrického pole
Stefan-Boltzmannova konstanta σ 5,670 32 E-8 W.m-2K-4 Ludwig Edward Boltzmann. (5,670 51 ± 0,000 19) E-8 W.m-2K-4 .
tíhové zrychlení (normální) gn 9,806 65 m.s-2 Gravitační konstanta.
zeeman 2,350 54 E5 T Atomová jednotka intenzity mg. pole. Pieter Zeeman.

Odpovědět

Zpět na “Fyzika obecně”