Netiketa pro fóra

Máte nějaký problém s počítačem? Napište o něm do této sekce! Vyřešíme ho :)
Uživatelský avatar
Supík
Administrátor
Příspěvky: 228
Registrován: pát 10. črc 2015 12:47:18

Netiketa pro fóra

Příspěvek od Supík » ned 18. zář 2016 18:11:56

Narazil jsem na potřebu začlenit Netiketu do pravidel AndroidForum.cz a vlastně i do nejen.cz a protožedefinice netikety na wikipedii mi přijde mírně archaická a pro české fórum ne zcela vhodná, tak jí zkusím osvěžit a zasadit do dnešní doby.

Co se tedy o netiketě píše na wikině:
Spoiler: ukaž
 1. Nezapomínejte, že na druhém konci jsou lidé, nikoli počítač. To, co napíšete, byste možná dotyčnému nikdy do očí neřekli.
 2. Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na Internetu.
 3. Zjistěte si taktně s kým mluvíte. Internet je přístupný lidem z celého světa a v každé zemi platí jiná morálka. Co je dovolené na americkém chatu, nemusí být dovolené na arabském a to platí o všech podobných skupinách. Politika, náboženství a podobné problémy by proto měly být diskutovány s maximálním taktem a v mezích slušnosti.
 4. Berte ohled na druhé. Ne každý má tak dobré internetové připojení jako vy. Někteří se připojují z domu přes vytáčené připojení a draze za to platí.[sup][zdroj?][/sup] Neposílejte proto zbytečně velké e-mailové zprávy a posíláte-li přílohy, komprimujte je. Při posílání velkých obrázků, např. na diskusní server, využívejte funkci náhledu obrázku.
 5. Je vhodné psát s diakritikou. Vyvarujete se tak nedorozumění. Nekomolte rodnou řeč. Toto je obzvlášť důležité, protože se jinak dopustíte faux-pas. Pokud jste z nějakého důvodu nuceni psát bez diakritiky, snažte se používat správný pravopis. Nebuďte grobián, nezveřejňujte nepravdivé nebo i pravdivé, ale choulostivé informace.
 6. Pomáhejte v diskuzích. Pokud má někdo v diskuzi nějaký problém, odpovězte mu, pokud znáte odpověď. Někdo jiný zase pomůže vám. Platí zásada: „Napřed poslouchej, pak piš.“
 7. Respektujte soukromí jiných. Pokud vám omylem přišla zpráva, která vám nepatří, je vhodné ji smazat a taktně upozornit odesilatele na jeho chybu.
 8. Nezneužívejte svou moc či své vědomosti. Pokud jste správce serveru, máte sice přístup k poště ostatních, ale nemusíte ji neustále kontrolovat jenom tak z nudy a pokud umíte hackovat, nemusíte to stále zkoušet.
 9. Odpouštějte ostatním chyby. I vy je děláte. Nevysmívejte se jim a nenadávejte za ně.
 10. Nešiřte hoaxy. Zahlcují Internet. Pokud vám přijde hoax, zdvořile upozorněte jeho odesilatele, že takové jednání je nevhodné.
 11. Nerozesílejte spam a reklamu.
 12. Neporušujte autorská práva.[sup][1][/sup][sup][2][/sup]
Co se ní píše pan Satrapa na Lupě:
Spoiler: ukaž
Pojmem netiketa bývá označována sada doporučení pro slušné chování v síti, čili jakýsi Guth-Jarkovský moderní doby. Přestože její kořeny sahají až do velmi raných dob Internetu, neztrácí na významu. Při pohledu na některé výdobytky elektronické komunikace se člověk leckdy neubrání úvahám, že by snad měla být zařazena do povinného vzdělání.

Na obecném výkladu slova netiketa sice panuje celkem všeobecná shoda, její konkrétní výklady se ale liší případ od případu. Někde chápou netiketu spíše jako provozní řád sítě, jinde jako pravidla pro autory elektronických publikací. Dokonce existuje RFC definující netiketu (RFC 1855), které ale vzniklo před deseti lety, takže neodráží některé nové trendy.
Zde se pokusíme o jakýsi průřez obvyklými pravidly a výtah jejich základních principů. Pravidla netikety obecně bývají zaměřena na uživatele počítačové sítě, kteří do ní aktivně přispívají – odesílají elektronické dopisy, diskutují v konferencích či chatech, vytvářejí WWW stránky a podobně. Jejich úplná prapodstata by se dala vyjádřit prostými dvěma pravidly:
 1. Adresátem sdělení je člověk.
 2. Berte na něj ohled.
Internet je paradoxní médium. Na jedné straně vám umožňuje komunikovat s lidmi, s nimiž by to jinými technologiemi šlo jen velmi těžko. Na straně druhé komunikaci odlidšťuje a zakrývá skutečnost, že se nebavíte s obrazovkou a klávesnicí, ale s živým člověkem (či skupinou lidí).
Právě tato neosobnost, případně v kombinaci s anonymitou, již síť (i když často jen zdánlivě) poskytuje, vede k tomu, že se někteří uživatelé chovají podobně jako agresivní řidiči. Nadávají všem ostatním a dávají ostentativně najevo, že jen a jedině oni mají patent za rozum.
Proto než odešlete dopis či příspěvek do diskuse, je dobré se zamyslet, zda byste totéž a ve stejné formulaci řekli dotyčnému do očí. Pokud ne, je s vaším textem něco v nepořádku a pokuste se jej formulovat lépe. Tohle pravidlo samozřejmě nepomůže lidem, kteří na pozdrav „Dobrý den.“ odpovídají „Vy jste tak neuvěřitelný ignorant, že nedokážete ani originálně pozdravit.“ Ovšem v takovém případě pomůže jen vyhýbat se komunikaci s dotyčným.
Když výše uvedené shrneme do několika doporučení, budou znít:
 • Dodržujte v elektronické komunikaci stejná pravidla, konvence a zásady jako v běžném životě.
 • Nebuďte zbytečně útoční či agresivní.
 • Nejste středem kybervesmíru. Neočekávejte, že každý hned všeho nechá, jen aby odpověděl na váš dotaz.
 • Pokud se dostanete do sporu a ten se přiostří, argumentujte k věci. Nepoužívejte osobní invektivy nesouvisející s předmětem sporu.
Jste to, co píšete. Ostatní o vás zpravidla nic nevědí – jak vypadáte, co děláte, jaké máte vzdělání a životní zkušenosti. Udělají si o vás obrázek čistě na základě vašich textů – dopisů či příspěvků do diskuse. Vyplatí se věnovat jim patřičnou pozornost, a to po obsahové i formální stránce (gramatika).
Nezapomínejte, že váš příspěvek bude čtenáře stát čas a přenosové pásmo. Zodpovídáte za to, že je nebude (nebudou) považovat za vyplýtvané. To konkrétně znamená:
 • Buďte struční. Pište k věci a omezujte balast. Nemáte-li co nového k tématu sdělit, raději nepište vůbec.
 • Speciálním případem předchozího je ponechat z původního příspěvku jen relevantní část, pokud odpovídáte a chcete citovat originál. Nepřestává mě dráždit, když v diskusních fórech na http://www.dpreview.com kdosi publikuje deset fotografií a jiný v příspěvku obsahujícím jedinou větu (třeba „Líbí se mi ta sedmá.“) zopakuje celý původní text, včetně všech snímků. A další to zopakuje celé znovu, když píše, že on má raději třetí…
 • Než pošlete velký objem dat (přílohu k elektronickému dopisu, velké obrázky na WWW stránce a podobně), upozorněte na to příjemce a ujistěte se, že to nevadí. Uživatele komutované linky nepotěší pětimegová příloha. Extrémní objem dat může dokonce způsobit zhroucení celého přepravního systému (jako když si onehdy dva naši uživatelé vyměňovali třísetmegové video – elektronickou poštou).
 • Komprimujte a používejte další obvyklé metody ke zmenšení objemu dat.
 • Jasně identifikujte obsah svého sdělení (v položce „Věc“ elektronického dopisu, v nadpisu komentáře apod.), abyste adresátům usnadnili rozhodnutí, zda je pro ně obsah zajímavý.
 • Nepřeposílejte ptákoviny – stokrát provařené žertovné obrázky, falešná varování před viry a podobně.
Síla Internetu je v množství a ve sdílení znalostí. Když se zeptáte v příhodné konferenci, máte velkou šanci, že někdo zkušený vám poradí. Je slušné využívat toho v rozumné míře a zároveň se aktivně podílet. Konkrétně:
 • Než se zeptáte, zkuste se porozhlédnout po existující odpovědi. Použijte vyhledávací službu, podívejte se do archivu konference či na často kladené dotazy a odpovědi. Pokud zopakujete stokrát zodpovězený elementární dotaz, snadno sklidíte podrážděné reakce.
 • Pokud požadujete odpovědi elektronickou poštou, je slušné poslat pak jejich shrnutí a dát ostatním k dispozici, co jste se dozvěděli.
 • Jestliže se vyznáte v dotazované problematice, poraďte.
Do netikety se promítá i základní motto Internetu – buďte konzervativní při vysílání a liberální při příjmu. Sami se pokud možno řiďte netiketou, ale pokud to někdo jiný neudělá, snažte se o toleranci. Každý někdy začínal a studená sprcha či veřejné pranýřování začátky nijak neusnadní. Případné prohřešky proti netiketě kritizujte raději soukromým dialogem s provinilcem než veřejně. Pouze když víte, že dotyčný se nevhodně chová zcela úmyslně, pusťte se do něj naplno (pokud na to máte náladu, čas se dá trávit i užitečněji než diskusemi s podobnými lidmi).
A na závěr ještě odstavec, který relativizuje vše, co bylo doposud řečeno. Netiketa velmi závisí na prostředí. Například při chatu či v diskusi na weblogu bývá prostředí daleko familiárnější než třeba v odborné konferenci. Je vhodné přizpůsobit své chování okolí, v němž se právě nacházíte.

Moje první úprava bude na tykání. Tykání je na fórech časté, takže netiketu převádím do tohoto osobnějšího formátu. Ono obecně tam, kde se tyká je větší šance na nějaké to překračování netikety a aktuální verze netikety je potřeba.
 1. Nezapomínej, že na druhém konci jsou lidé jako jsi ty a nikoli počítač. Proto než odešleš příspěvek do diskuse, je dobré se zamyslet, zda bys totéž a ve stejné formulaci řekl/a dotyčnému do očí.
 2. Dodržuj obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na Internetu.
 3. Zjisti si pokud je to možné a s taktem s kým mluvíš. Internet je přístupný všem lidem, všeho věku, všech národností a všech druhů znevýhodnění. Je vhodné se vyjadřovat vždy, tak aby druhá strana nebyla vystavena zbytečnému diskomfortu v komunikaci.
 4. Ber ohled na druhé. Ne každý má tak dobré možnosti jako ty. Povyšování a dehonestace z různých příčin (například ekonomických,zdravotních...) je vždy nevhodná a zcela neslušná.
 5. Je vhodné psát s diakritikou. Vyvaruješ se tak mnohým nedorozuměním. Nekomol rodnou řeč.  Pokud jste z nějakého důvodu nuceni psát bez diakritiky, snaž se používat správný pravopis.
 6. Nebuď v komunikaci agresivní a hrubý, nezveřejňuj nepravdivé a nepodložené informace.
 7. Pomáhejte v diskuzích. Pokud má někdo v diskuzi nějaký problém, odpovězte mu, pokud znáte odpověď. Někdo jiný zase pomůže vám. Platí zásada: „Napřed poslouchej, pak piš.“
 8. Nezneužívejte svou moc či své vědomosti. Pokud máš více možností v ovládání serveru, diskuze, například jsi administrátor nebo moderátor, tak je zcela vyloučeno používat technických možností za účelem svého osobního prospěchu v probíraném tématu.
 9. Odpouštěj ostatním chyby. I ty je děláš. Nevysmívej se jim a nenadávej za ně. Buď ten kdo na chybu korektně upozorní a pomůže jí odstranit.
 10. Nešiř bludy a nehádej se do nekonečna o své pravdě, kterou neumíš podložit nějakým logickým tvrzením nebo hodnověrným zdrojem
 11. Pokud se setkáte s někým, kdo se baví vandalismem, trolováním, arogancí vůči někomu jinému. Tak ho ignorujte a pokud možno jeho zprávu označte systémovým tlačítkem jako nevhodnou a nebo toto chování nahlašte administrátorovi serveru. Je nevhodné s vandalem řešit jeho přečin otevřeně. Ostatním čtenářům se tak otevírá zcela zbytečná a nepříjemná diskuze mimo téma.
 12. Nejsi středem kybervesmíru. Neočekávej, že každý hned všeho nechá, jen aby odpověděl na Tvůj dotaz. Buď trpělivý.
 13. Pokud se dostaneš do sporu a ten se přiostří, tak vždy argumentuj k věci. Nepoužívejte osobní invektivy nesouvisející s předmětem sporu.
 14. Tvůj příspěvek bude jeho čtenáře stát čas. Zodpovídáš za to, že věnovaný čas nebude považovat za vyplýtvané. To konkrétně znamená. Tedy buď stručný/á. Pište k věci a omezuj balast. Nemáte-li co nového k tématu sdělit, raději nepiš vůbec.
 15. Každý někdy začínal a studená sprcha či veřejné pranýřování začátky nijak neusnadní.
 16. Každý v čemkoli začínající, ať si nejprve pročte již existující informace a použije automatické vyhledávače v dostatečné míře. Nahrazovat si svojí lenost vyžadováním odpovědi, které musí jiný člověk věnovat čas je neslušné a nevhodné.
 17. Případné prohřešky proti Netiketě kritizujte raději soukromým dialogem s provinilcem než veřejně.
 18. Je vhodné přizpůsobit své chování okolí, v němž se právě nacházíte. Například při chatu bývá prostředí daleko familiárnější.
 19. Netapetuj příspěvky smajlama, emotikonama či paznakama. Nepoužívej CAPS LOCK, je to neslušné!
 20. Vždy respektuj místní autoritu moderátora či administrátora. Nesouhlasíš-li s jeho postupem, obrať se na administrátora či majitele fóra - vždy se dá najít oboustranně výhodné řešení. V žádném případě se však neuchyluj k nadávkám, jízlivým poznámkám, záměrnému porušování pravidel nebo k obcházení moderátorova rozhodnutí.
 21. Neposílej administrátorům fóra ani moderátorům soukromé zprávy obsahujícími dotazy, které patří na fórum (např. dotazy na návody a postupy, apod.)

Text Netikety je stále živý. Prosím komentujte a navrhujte změny, tak aby se dosáhlo co nejefektivnějšího textu.


Odpovědět

Zpět na “Počítačová poradna”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host